представлява група от метаболитни нарушения често появяващи се при започване на химиотерапията при висок брой на циркулиращите малигнени клетки в кръвта. Появява се, когато малигнените клетки при своята смърт отделят вещества, които бъбреците трябва да преработят. Поради големия обем на разрушаващите се клетки е възможно бъбреците да не могат да се справят с тези вещества и понякога се стига до бъбречна недостатъчност. Обикновено туморлизис синдрома се предотвратява чрез достатъчното оводняване на организма или намаляване темповете на химиотерапия. Лекарства като Алопуринол (Allopurinol (Milurit®) и Расбуриказе (Rasburicase (Fasturtec®)) също могат да бъдат използвани за предотвратяването на туморлизис синдрома.