Кои сме ние

Кои сме ние

Българско сдружение “Лимфом” e организация с нестопанска цел, основана през 2006 година.

Сдружението е създадено в помощ и подкрепа на пациентите, засегнати от това заболяване и на техните близки.

Целите на БСЛ са:

 • защита на човешките права и повишаване качеството на живот на пациентите с лимфом;
 • осигуряване достъп до адекватно и своевременно медицинско обслужване, както и съдействие за осигуряване на медикаменти, диагностични средства и съвременни методи на лечение;
 • подобряване на комуникацията лекар-пациент;
 • физическа и емоционална стабилност на пациентите и на техните близки;
 • повишаване информираността за заболяването с оглед превенция и ранна диагностика;

Партньорски организации

От 2007 година Сдружението е член на Лимфомна Коалиция /Lymphoma Coalition/ – световна мрежа от лимфомни организации, а от 2010 година – на Национална Пациентска Организация, на която е и съучредител. През 2012 година сдружението е прието за член на Международния съюз за контрол на рака /Union International Cancer Control – UICC/.

Пълноправни членове сме и на още две важни организации: Европейската Коалиция на Пациентите с Рак (European Cancer Patient Coalition – ECPC) и Световния Пациентски Алианс (World Patients Alliance – WPA)

Сдружението участва в международни форуми, като черпи опит от подобни организации от държави с традиции в подпомагането на пациентите.

Съдействаме за провеждането на организираните от Лимфомна Коалиция кампании за повишаване осведомеността за заболяването сред гражданите и медицинските специалисти.

Мисия и дейност

Нашата мисия

 • Насърчаване на комуникацията между болните от лимфом.
 • Подобряване контактите им с лекари-специалисти.
 • Подобряване информираността на болните за заболяването и съвременните методи на лечение.
 • Преодоляване на социалната дискриминацията на болните
 • Подпомагане на болните и техните близки за преодоляване на психологическите последствия от заболяването.
 • Подобряване обществената осведоменост за заболяването с цел ранна диагностика.
 • Осигуряване на адекватно лечение със съвременните медицински средства, прилагани в света за всички болни.

Дейност

 • Съдействие за осигуряване на адекватен контакт лекар-пациент с оглед разясняване на причините за заболяването, методите на лечение и последствията от него.
 • Обучение на болните, техните близки и на хората, които се грижат за тях как да се справят със страничните ефекти от лечението.
 • Съдействие при кандидатстване по програми, насърчаващи трудовата заетост и социалното подпомагане.
 • Съдействие и организация на програми за подобряване на здравето на лимфомно болните в България и финансиране с помощта на други организации на програми за здравна профилактика.
 • Стимулиране сътрудничеството и сдружаването с организации на хора с други заболявания със сходен предмет на дейност.
 • Подпомагане на информационния обмен и връзки с организации в чужбина.
 • Защита на членовете при нарушаване на техните права.
 • Създаване, развиване и поддържане на връзки със световната лимфомна коалиция, както и с друг  подобен тип сдружения в страните-членки на Европейския съюз.

Устав на БСЛ

Уставът е приет през 2006 и е наличен тук: “Съдържание на Устава

Етичен кодекс на БСЛ

Кодексът е наличен тук: “Етичен кодекс на БСЛ

Споделете знанието