СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С РАКА – 4 ФЕВРУАРИ

Световният ден за борба с рака е шанс да разбием някои от митовете за това заболяване. Концентрирахме се върху четири широко разпространени мита за рака. Научете истината, като кликнете върху тях.

МИТ 1: Няма нужда да говорим за рака.

ИСТИНА: Въпреки че заболяването рак е трудна тема, особено в някои култури и народопсихологии, откритото говорене за болестта може да подобри резултатите от лечението му, както на индивидуално, така и на общностно ниво.

Откритото говорене за болестта ще попречи на негативното убеждение, отношение и поведение, което поддържа митовете за рака, предизвиква страх и срам, и пречи на хората да потърсят ранна диагностика и лечение.

Правителствата, общностите, работодателите и медиите – всички те следва да изиграят своята роля срещу предразсъдъците относно болестта и за създаването на култура у хората да търсят качествено лечение и превенция.

Инвестирането в превенцията и ранната диагностика излиза по-евтино от борбата с последствията.

МИТ 2: Ракът няма симптоми.

ИСТИНА: За много видове рак има предупредителни признаци и симптоми и предимството на ранната диагностика е неоспоримо.

Ранното диагностициране води до откриване на болестта в по-ранен стадий, а оттам и намаляване на риска от фатален изход.

Добрите специалисти и добрата медицинска техника са от съществено значение за успеха на програмите за ранна диагностика.

МИТ 3: Нищо не мога да направя.

ИСТИНА: Много може да бъде направено на индивидуално, общностно и политическо ниво. С правилна стратегия една трета от най-разпространените видове рак могат да бъдат предотвратени.

Реализирането на политики и програми, които популяризират превенцията и подтикват хората към здравословен начин на живот, могат да предизвикат сериозна промяна в навиците им и да им помогнат да се предпазят от рак.

Превенцията е най-икономичски ефективният начин за дългосрочно намаляване на рака в световен мащаб. Ефективната превенция на национално ниво започва с разработване и утвърждаване на Национален противораков план, съобразен със заболеваемостта и рисковите фактори в съответната държава.

Планът трябва да съдържа базирани на щателни проучвания, политики и програми, които да намалят рисковите фактори и да подтикнат населението към здравословен начин на живот.

Съществуват две ваксини, предпазващи от рак – ваксината за хепатит В, предпазва от рак на черния дроб, а ваксината за човешки папилома вирус – от рак на маточната шийка. Те предлагат решения за намаляване на рака в световен мащаб и би следвало да се включат в националните имунизационни програми като част от Националния противораков план.

МИТ 4: Аз нямам право на противораково лечение.

ИСТИНА: Всички хора имат право на достъп до доказани и ефективни методи на лечение на раковите заболявания, както и до всички услуги свързани с това, на равни основания, и без това да влече неблагоприятни последствия за тях.

Ракът не е само здравословен проблем. Той се отразява на социалните, икономичски и човешки права и се явява сериозна пречка за развитието на индивида. Неравенството се задълбочава – социалните и природни фактори оказват огромно влияние.

Необходим е достъп до информация, обучение, ранна диагностика и качествени медикаменти на достъпни цени, както и ваксини и ново медицинско оборудване като част от Националния противораков план.

Социалната политика, включваща общо здравно осигуряване е от особена важност, за да могат всички хора и семейства да получат достъп до лечение и здравни грижи и възможности да се предпазят от заболяването.

Споделете знанието