КАКВО Е ЛИМФОМ

КАКВО Е ЛИМФОМ

Лимфомът е най- честия рак на кръвта и третият най-чест рак в детска възраст. Лимфомът е рак на лимфната система, които настъпва в следствие на грешка в производството на лимфоцити, водещо до появата на ненормални клетки. Тези ракови клетки могат да се натрупват в организма по два главни механизма: размножавайки се по-бързо или живеейки по- дълго от нормалните клетки. Както и нормалните лимфоцити, раковите лимфоцити могат да се размножават в различни части на тялото- лимфни възли, далак, костен мозък, кръв и други органи.

Съществуват два главни типа рак на лимфната система – Ходжкинови и Неходжкинови лимфоми.

Неходжкиновите лимфоми (НХЛ) са по скоро група от поне 61 близки по рода си злокачествени заболявания, които засягат лимфната система. Въпреки многото общи характеристики, НХЛ се различават по това как изглеждат лимфоцитите под микроскоп, различни молекулярни характеристики, туморен растеж и въздействието върху организма.

НХЛ се делят на две главни групи: В клетъчни НХЛ (които произхождат от ненормални В лимфоцити) и Т клетъчни НХЛ (с произход от Т лимфоцитите).

Броят на болните от НХЛ значително нараства през последните 20 години. В сравнение с началото на 70те години, броят на новодиагностицираните болни е почти двоен, и от сравнително рядко заболяване, днес той е 5 най-чест тип рак в Америка. Причините за това нарастване не е ясна.

Точната причина за развитието на НХЛ е неясна. Лекарите не могат да обяснят защо един човек се разболява от НХЛ, а друг не. Със сигурност знаем, че НХЛ не може да се причини при травма или при контакт с човек, който боледува от НХЛ.

Повишен риск за развитието на НХЛ има при:

  • Хора с автоимунни заболявания
  • Хора с трансплантирани органи
  • Хора излагани на различни химикали (пестициди; торове; разтворители)
  • Хора заразени с вируса на HIV, на Epstein-Barr, хепатит С;
  • Хора заразени с H. pylori

Определени фактори наречени рискови е възможно да допринасят за развитието на НХЛ. Хора с определен вид вирусни инфекции е по-вероятно да се разболеят от НХЛ. Така например някои форми на НХЛ са по-чести при хора боледували от вируса на Epstein- Barr. Хора, които са били излагани на действието на различни химикали като пестициди, торове и разтворители, в някои сравнителни проучвания са с по-голям риск от развитието на НХЛ. Въпреки това сигурна пряка зависимост не е открита.

НХЛ възниква по-често при хора с различни проблеми с имунната система като автоимунни заболявания и имунни дефицити, включително и тези инфектирани с вируса на HIV или вземащи лекарства за потискане на имунната система след трансплантация на органи.

Важно е да знаете, че ако имате един или няколко от тези рискови фактори, това НЕ ЗНАЧИ, че ще се разболеете от НХЛ. Всъщност голяма част от хората с рискови фактори никога не се разболяват от НХЛ. При повечето от хората с новооткрити НХЛ не може да намерена пряка връзка с определен рисков фактор.

Споделете знанието