ПРЕДИ ЛЕЧЕНИЕТО

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ ЛЕЧЕНИЕТО ИЗБОР НА ХЕМАТОЛОГ И ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Вероятно твоят личен лекар ще те изпрати на хематолог. Хематологът е лекар специализирал в лечението на заболявания на кръвта и лимфната система.

Преди да се съгласиш да бъдеш лекуван от определен лекар или клиника се убеди, че твоите медицински и лични нужди ще бъдат задоволени. Отдели време за да провериш лекаря и болницата.

Помни, че ти си в „ръководена програма” (managed care program) и изборът може да бъде ограничен. Въпреки това, ако не си напълно доволен от първата консултация имаш право да избереш друг лекуващ екип. Питай личният си лекар за препоръка на друго лечебно заведение или лекар, или питай друг пациент с НХЛ за неговото мнение. Важно е да се чувстващ комфортно с твоя лекуващ екип и от качеството на полаганите за теб грижи.

Преди да започнеш лечение е възможно да потърсиш второ мнение за своята диагноза или лечебен план. Ако решиш да потърсиш второ мнение, бъди сигурен че имаш пълни копия на медицинската си документация, оригинални рентгенови снимки, биопсични материали, КАТ и други медицински документи, които консултантът би поискал. Хубаво е да имаш по две копия на документите- едно за тебе и едно за консултиращият лекар.

Имай в предвид, че второто мнение би било неадекватно, ако биопсичния материал е разчетен от лекар, който не е специалист в диагностиката на НХЛ.

Въпроси при избор на лекар и клиника:

  1. Какъв е опитът на лекаря/ клиниката в лечението на НХЛ. Какъв брой пациенти с НХЛ се лекуват в момента?
  2. Клиниката акредитирана ли е за лечение на НХЛ?
  3. Провеждат ли се в болницата клинични изпитвания?
  4. Лекарят или клиниката свързани ли са с медицински център или университет?
  5. Възможностите за прием в извънработно време или през уикенда в случай на спешност

Пациентите страдащи от НХЛ, често искат да знаят всичко, което могат да научат за заболяването и лечението за да могат да бъдат активни при вземането на решения за грижите за тях. Голяма част от хората са шокирани от факта, че имат рак. Нормално е да чувстваш голям физически и емоционален стрес след диагнозата. Някои хора са несигурно относно начина да говорят с лекаря и комбинацията от стрес и несигурност ги карат да не знаят какво или как да попитат.

Установи открит и честен диалог със твоят лекар и медицинска сестра относно твоята диагноза, предписаното лечение, как то би подействало, какви изследвания трябва да се направят, какви странични ефекти и усложнения могат да се очакват. По време на лечението си записвай въпросите, които ти идват на ум. Преди да се срещнеш с твоят лекар или лекуваща сестра, независимо дали е за първи път или в хода на лечението се организирай и си приготви въпросите, които искаш да питаш. Постави два или три по-важни за тебе въпроса най- отгоре в листа, той като времето може да бъде ограничено, но се погрижи някой от лекуващият ти екип да прочете въпросите, защото те могат да видят някой по- важен отколкото ти си мислиш.

Често близките до теб хора са загрижени за теб и искат информация. Поради нарастващите правила за поверителност, твоят лекар не бил дал информация на никой без твоето лично съгласие. За експедитивност е хубаво един член на семейството или твой близък да бъде твой представител пред лекарите, относно твоето състояние. За което лекарят трябва да бъде уведомен.

Отношението ти към лечебния процес е изключително важно. Ти си част от твоето лечение, и голяма част от пациентите се чувстват по-добре, когато участват активно в лечението. Първата част от това участие е да задаваш въпроси, да знаеш възможните алтернативи и да работиш в екип с твоя лекар. Трябва да се чувстваш комфортно с твоя лекар и отношението му към теб. Ако не е така обсъди това, което те притеснява. Помни, че вярата в твоя лекуващ екип често води и до вяра в лечението. Ако е явно, че ти и твоя лекар не си пасвате, обсъди възможностите за смяна на екипа.

Твоите въпроси ще бъдат различни през различните визити – от първата визита и обсъждане на заболяването до поредната проследяваща визита и наблюдение. Питай за времето на посещението, лечението и провежданите изследвания. Твоят лекар може да помогне в обяснението на провежданите изследвания, да определи отговорът на лечение и възможности за бъдещо лечение в зависимост от постигнатият ефект.

Въпреки, че всеки човек е различен и отговорът на лечението е различно при различните пациенти, ако познавате човек с подобна диагноза и лечение би ти било от голяма утеха. Ако искаш да разговаряш и споделяш с пациенти със сходна диагноза се обърни към лекуващият екип относно възможностите за включване в група за взаимопомощ.

Можеш и да се включиш в нашия блог.

Споделете знанието