ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

ЛЪЧЕТЕРАПИЯ (РАДИОТЕРАПИЯ)

При лъчетерапията се използват високоенергийни рентгенови лъчи, за да се унищожат туморните клетки и да намалее размера на тумора. Лъчетерапията е локално лечение, което означава, че се унищожават само раковите клетки на мястото, което се облъчва. Лъчетерапията може да се използва самостоятелно, но най-често е част от комбинирано лечение с химиотерапия.

„Поле” е термин, който се използва, за да се обозначи тази част от тялото, която ще бъде подложена на облъчване. При облъчването обикновено се засягат лимфните възли и заобикалящите ги структури. „Полетата” се определят индивидуално за всеки пациент в зависимост от типа на лимфома и ангажираните структури и органи. Радиацията може да бъде насочена към по-ограничено (involved field) или по-голямо поле (extended filed);

При подготовката за лъчетерапия кожата се маркира с мастило, за да може всеки път да се облъчват едни и същи участъци. Преди първата процедура специалисти ще определят точно кои участъци („полета”) от тялото ще бъдат облъчвани. Здравите участъци около „полетата” се предпазват чрез специални оловни защити, които не пропускат лъчите. Пациентът лежи под голяма машина, която генерира радиацията. По време на процедурата се лежи неподвижно. Когато правилната позиция е установена, определеното количество радиация се осигурява за няколко минути. Общата доза лъчетерапия обикновено се доставя на няколко процедури за период от една до шест седмици.

ВЪПРОСИ КОИТО МОЖЕШ ДА ЗАДАДЕШ ПРЕДИ ЛЪЧЕТЕРАПИЯТА

  • КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА ЛЪЧЕТЕРАПИЯТА?
  • КОГА ЗАПОЧВА ЛЕЧЕНИЕТО?
  • КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛЕЧЕНИЕТО?
  • КАК ЩЕ СЕ ЧУВСТВМ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО?
  • КАК ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖА ЗА СЕБЕ СИ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО?
  • КАК ЩЕ РАЗБЕРА ДАЛИ ТЕРАПИЯТА ПОМАГА?
  • КАК ЛЪЧЕТЕРАПИЯТА ЩЕ ЗАСЕГНЕ МОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ?
  • КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ НА ЛЪЧЕТЕРАПИЯТА?
Споделете знанието