Жени, на които им предстоят диагностични процедури или лечение за лимфом трябва да информират своя лекар ако съществува вероятност да са бременни. Обикновено диагностицирането на лимфом по време на бременност е проблемно, но е възможно използването на по-малко токсични за плода лекарства. Решението относно прекъсване на бременността или износването е трябва да бъде обсъдено с майката, лекуващия лекар и гинеколог. Жените в детеродна възраст трябва да обсъдят този проблем и възможностите със своя лекар.