При „мини” вариантите костен мозък и стволови клетки се получават от чужд донор (алогенна трансплантация). Тази процедура е нова и все още се смята за експериментална. При тези процедури не се прилагат високи дози химио или лъчетерапия, а дозови режими, които помагат на организма да приеме новите клетки. При тези процедури се използва предимството на „реакцията на присадката срещу приемателя”, при която трансплантираните клетки, разпознават лимфомните клетки като чужди и ги атакуват, чрез активираните Т лимфоцити. Пациенти с „реакция на присадката срещу приемателя” могат да останат дълго време в ремисия. Поради използваните по-ниски дози се избягва и токсичния ефект на високодозовата химиотерапия. Не трябва да се забравя обаче, че „реакцията на присадката срещу приемателя” може да бъде и сериозен живото-застрашаващ страничен ефект. GVHD е потенциално сериозно усложнение на алогенната трансплантация.