Антисенс лекарствата като Генасенс (Genasense TM) са малки, химически променени части от нуклеинови киселини, които се свързват с определени гени отговорни за производството на специфичен белтък. Това свързване нарушава нормалното функциониране на гена, а от там се нарушава и производството на белтъка, който е жизнено необходим за развитието на тумора. Генасенс е лекарство, което подтиска продукцията на онкопротеина Bcl-2 – ключов за размножаването на някои видове рак, включително и НХЛ.