Лекарят може да назначи извършването и на други тестове за да установи функцията на различни органи. Такива тестове са Ехокардиографията и радиоизотопни тестове за установяване функцията на сърцето; различни тестове за определяне функцията на белия дроб;