ПРОСЛЕДЯВАНЕ И РЕЦИДИВ

ПРОСЛЕДЯВАНЕ И РЕЦИДИВ

След приключването на твоето лечение за лимфом, лекарят ще ти определи график за проследяващи визити, обикновено на всеки шест месеца. Тъй като лимфома може да се появи отново е изключително важно да се спазват процедурите за проследяване. В допълнение с физикалния преглед, при проследяването се извършват и образни изследвания, кръвни тестове, молекулярно диагностични и други лабораторни тестове. В някои случаи тези тестове могат да докажат допълнителни странични ефекти от проведеното лечение. Ти може да играеш активна роля в последяването спазвайки няколко точки:

  • направи копия от своята документация и я пази в папка в случай, че промениш своят лекар
  • задавай въпроси на твоя лекар
  • уведомявай своя лекар за всеки нов симптом или промяна в твоето здравословно състояние, дори да смяташ, че това няма връзка с болестта.
  • спазвай здравословно хранене и диета, спи достатъчно и води активен начин на живот.
  • говори с приятел относно твоето емоционално състояние
  • прави неща, които ти доставят удоволствие

ЛЕЧЕНИЕ СЛЕД РЕЦИДИВ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

Появата на лимфома след пълна ремисия се нарича рецидив. Вида на лимфома и времето на рецидива, ще определят бъдещото лечение. При рецидив могат да се използват химиотерапия, моноклонални антитела или лъчетерапия. Костномозъчна трансплантация или трансплантация на периферни стволови клетки също могат да бъдат използвани за лечението на пациенти с агресивни НХЛ и рецидив. Така наречените „спасителни” режими (salvage therapy) се използват с успех за постигането на втора ремисия, а понякога и излекуване.

ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ РЕЖИМИ НА ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ РЕЦИДИВИРАЛИ НХЛ

АбревиатураЛекарства
DHAPDexamethasone
Cytarabine
Cisplatin
DICEDexamethasone
Ifosfamide
Cisplatin
Etoposide
ICEIfosfamide
Carboplatin
Etoposide

Някои от тези режими се използват преди високодозова химиотерапия и последваща трансплантация. При някой от режимите е възможно и включването на моноклонални антитела.

Споделете знанието