Лечение

РАЗБЕРЕТЕ ПРОТИВОРАКОВОТО ЛЕЧЕНИЕ

Прогнозата и изборът на лечение са въпроси, които вълнуват болния от злокачествено заболяване. Прогнозата е медицински термин използван за да се опише как болестта би се развивала и каква е вероятността за възстановяване.

За да бъдеш информиран потребител на здравните услуги ти трябва да разбереш естествения ход на заболяването и какво се очаква от лечението, включително възможните ефекти върху качеството на живот.

ВЪПРОСИ КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАДАДЕШ ОТНОСНО ТВОЕТО ЛЕЧЕНИЕ

 • какви са различните възможности за лечение?
 • кое е стандартното лечение за моето заболяване?
 • какви са резултатите от това лечение?
 • кое лечение ще изберете за мен и защо?
 • какви са рисковете и страничните ефекти от лечението?
 • какви са шансовете лечението да бъде ефективно?
 • колко дълго ще трае лечението?
 • как лечението ще се отрази на моето ежедневие и за колко дълго?
 • има ли разработвани нови видове лечение?
 • подходящо ли е клинично изпитване за мен?
 • какъв е вашият опит в лечението на това заболяване?

Прогнозата обикновено се базира на информацията събрана от стотици хиляди пациенти страдащи от същото заболяване. Тази статистика дава информация на лекарите какво да очакват от един пациент с определена диагноза, както и да преценят кое лечение би било най-подходящо за този пациенти и би довело до неговото излекуване. Въпреки това трябва да се знае, че няма двама еднакви пациента и статистиката не дава точна информация какво би се случило при конкретен пациент. Лекарят, който е запознат с твоят случай най-добре може да интерпретира статистическата информация и в каква степен тя е приложима за теб.

ТЕРМИНИ ИЗПОЛЗВАНИ ДА СЕ ОПИШЕ ИЗХОДА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО

Това е първият вид лечение, което се прилага при пациента. Изборът на първа линия терапия зависи от характеристиките на НХЛ, общото състояние и възрастта на пациента. Първата линия терапия може да доведе до:

Този израз се използва, когато всички признаци и симптоми на болестта изчезнат. Това не означава, че болестта е излекувана. Това означава, че симптомите на болестта липсват и лимфомът не може да бъде доказан със съвременните изследвания. Ако този ефект продължи дълъг период от време се нарича СТАБИЛНА РЕМИСИЯ. Колкото по-дълго пациентът е в ремисия, толкова по- добра е прогнозата при пациента и възможността за излекуване. Както и при другите видове злокачествени заболявания е възможно болестта да се появи отново, затова е необходимо дългогодишно наблюдение.

Когато пациентът е в пълна ремисия за период от пет години, лекарите могат предпазливо да започнат да използват думата ”излекуван” при определени видове НХЛ. Възможността НХЛ да бъде излекуван напълно зависи от типа на лимфома. Голяма част от агресивните лимфоми могат да бъдат излекувани; Индолентните лимфоми обаче са склонни да се появяват отново дори и след дългогодишни ремисии.

Използва се при пациенти, при които в следствие на провежданото лечение, лимфомът е намалял с повече от половината от изходните си размери, но не е изчезнал напълно.

Когато вследствие на лечението, размерът на тумора е намалял, но по-малко от 1/2 от изходния размер.

Въпреки провежданото лечение, заболяването нито се подобрява, нито прогресира.

Когато лимфомът е нечувствителен на провежданото лечение.

Когато болестта се влошава или туморът нараства въпреки провежданото лечение.

Болестта се появява отново, след период на ремисия.

Споделете знанието