ЛЕЧЕНИЕ НА ХЛЛ

ЛЕЧЕНИЕ НА ХЛЛ

Преди започване на терапията е добре да потърсите второ мнение относно диагнозата и планираното лечение, още повече ако съществуват несигурни аспекти относно ХЛЛ.

Обикновено това става в Университетските болници. Специалистът хематолог ще направи консултацията и ще даде насоки относно лечението и проследяването на районния хематолог/ онколог.

Когато посетите специалист за второ мнение, вземете със себе си всички проведени до момента изследвания, биопсии, рентгенови или КАТ снимки. Полезно е да имате папка с копия на всички тези изследвания. Второто мнение няма да бъде адекватно, ако не е направено от хематолог или биопсичните материали не са гледани от патолог специалист в тази област.

Споделете знанието