ТРАНСФОРМАЦИЯ ХЛЛ

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Едно от сериозните усложнения в хода на ХЛЛ е прогресията или трансформацията в по-агресивен лимфом. Това е така нареченият Синдром на Рихтер, среща се рядко и риска е 1% на година. ХЛЛ може да трансформира и в други видове лимфоми като Болестта на Ходжкин или Мултиплен миелом. В част от случаите намаления имунитет или инфекция с вируса на Epstein-Bar могат да бъдат причина за трансформацията. Случаите на трансформация се лекуват по-трудно, особено ако пациентът е имал предхождаща химиотерапия. Пациентите с трансформация на ХЛЛ често имат температура, нощни изпотявания, загуба на тегло, увеличени нива на LDH;

ПРОЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ

пролимфоцитната левкемия е сравнително рядък вариант на трансформация на ХЛЛ, характеризираща се с агресивен ход на заболяването.

МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕН СИНДРОМ И ОСТРА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ

представляват редки форми на трансформация на ХЛЛ. Трансформацията може да бъде и резултат от използването на комбинации от лекарства по време на химиотерапията, особено алкилиращи медикаменти.

Споделете знанието