Мутационният статус на гена известен като IgVH може да предскаже колко бързо ще прогресира ХЛЛ. Всяка В-клетка пренарежда своите гени, за да може да синтезира определени антитела към специфичен антиген. Когато болестта се развива от клетки, претърпели такава трансформация, хода на болестта е по-бавен. Пациент с немутирал (непроменен) IgVH би имал по-агресивен ход на болестта.