Въпреки, че повечето пациенти с ХЛЛ отговарят добре на първоначалното лечение и постигат частична или пълна ремисия е възможно да се появи рецидив (болестта да се появи отново) или резистентност (болестта да не се повлиява от провежданото лечение). Обикновено при пациенти с резистентна болест се използват по-агресивни схеми на лечение. При пациенти с рецидив и малък туморен обем (болестта не е толкова напреднала) не е задължително започване на лечение веднага и е възможно прилагане на изчакване и наблюдение. При данни за прогресия на болестта след период от 12 месеца на приключване на лечението пациентът може успешно да бъде лекуван със същите или други схеми на терапия.