ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА ХЛЛ

ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА

Кръвните тестове се използват рутинно при диагностиката на ХЛЛ, както и по-късно при проследяване на ефекта от проведеното лечение. Пълната кръвна картина (ПКК) дава информация за количеството на кръвните клетки, включително броя на червените кръвни клетки, нивото на хемоглобина (белтък в червените кръвни клетки, който пренася кислорода), различните типове бели кръвни клетки (лимфоцити; моноцити; неутрофили; базофили; неутрофили), тромбоцитите (кръвни плочици) както и наличието на абнормни клетки.

Повечето хора с ХЛЛ имат завишени нива на лимфоцитите (лимфоцитоза). Понякога при пациенти с ХЛЛ има отклонение от нормата за нивата на хемоглобина и тромбоцитите.

 • биохимични изследвания
 • флоуцитометрия
 • имунохистохимия
 • полимеразоверижна реакция
 • мутационен статус
 • флуоресцентна инситу хибридизация
 • генетичен статус
 • други тестове
 • биопсия на лимфен възел (Обикновено не се прилага. Възможно е извършването само при клинични показания.)
 • биопсия на костен мозък и аспирация (не задължителна за поставянето на диагнозата, но е възможно извършването й при клинични индикации)
 • рентгенография на бял дроб
 • КАТ ( не се използва рутинно)
 • ПЕТ (не се използва рутинно)
Споделете знанието