ИЗЧАКВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ ХЛЛ

ИЗЧАКВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Този подход е стандартен при пациенти без симптоми на болестта. Наличието на по-малко токсични медикаменти постави този подход на внимателно преразглеждане. Ранните резултати от клиничните изпитвания показват някои предимства на започване на терапия при поставяне на диагнозата, въпреки ранния стадий на болестта, когато пациентите са по-здрави и по-добре толерират лечението. Смята се, че и по-ранното започване на лечението дава на раковите клетки по-малко време да развият резистентност. Към момента в САЩ се провеждат клинични изпитвания при пациенти с висок риск за да се определи дали ранното започване на лечение с Fludarabine или Rituximab би било от полза за пациентите. Подобни клинични изпитвания се провеждат и в Европа за да се провери резултата от ранното лечение с Fludarabine, Cyclophosphamide и Rituximab, в сравнение със започване на прилагането им при прогресия на болестта. Клиничните изпитвания продължават и не могат да се правят заключения към момента.

Резултатите от тези изпитвания няма да бъдат известни с години. Поради това пациенти с ХЛЛ и така наречените рискови прогностични фактори в ранен стадий на болестта могат да обсъдят със своя хематолог предимствата и недостатъците на това ранно лечение или дали могат да участват в клинично изпитване. Важно е да се помни, че прогностичните маркери определят прогнозата за определена група от пациенти, но не и за отделния пациент. Тези маркери не се използват масово за определяне кога да се започне лечение. Вероятно е обаче в бъдеще, тези прогностични фактори да повлияят подбора на най-подходящото лечение, когато то е индицирано.

Споделете знанието