СТАДИИ ХЛЛ

СТАДИИ

След потвърждаването на диагнозата ХЛЛ, трябва да се определи стадия на болестта. В България се използва стадиращата система на Rai (Рай). В някои европейски страни се използва Binet (Бине). Трябва да се отбележи, че стадирането на ХЛЛ е различно от стадирането на останалите НХЛ, поради факта, че кръвта и костния мозък са ангажирани още в началото на болестта. Rai класификацията се разделя на пет стадия както следва:

  • Стадий 0 (нисък риск): Лимфоцитоза (увеличен брой лимфоцити) в кръвта или костния мозък
  • Стадий 1 (среден риск): Лимфоцитоза и уголемени лимфни възли
  • Стадий 2 (среден риск): Лимфоцитоза със спленомегалия (уголемен далак) и/или хепатомегалия (уголемен черен дроб) с или без уголемени лимфни възли.
  • Стадий 3 (висок риск): Лимфоцитоза и анемия.
  • Стадий 4 (висок риск): Лимфоцитоза и тромбоцитопения.
Споделете знанието