При някои пациенти с ХЛЛ се стига до голямо нарастване на далака, поради натрупването на левкемични клетки в него, водещо до дискомфорт и болка. Докато лъче или химиотерапията са ефективно средство за намаляване на симптомите, премахването на далака (спленектомия) осигурява дългосрочни ползи като нарастване броя на червените кръвни клетки (еритроцити) и кръвните плочици (тромбоцити). Пациентите след спленектомия са по- податливи на инфекции с определен вид бактерии, които ако не се лекуват могат да бъдат фатални. Важно е при всяко фебрилно състояние при спленектомиран пациент да се започне незабавно антибиотично лечение. Преди спленектомия е задължително ваксинирането на пациента въпреки, че ефекта от ваксината може да бъде по-слаб.