Решението за типа на лечението е най-важното първоначално решение, което трябва да се вземе. Изключително важно за вземането на това решение са възрастта на пациента, неговото общо състояние, изходните изследвания, стадия на болестта и прогностичните фактори. Лечение се препоръчва при активна и симптомна болест. Лечението е свързано и със странични ефекти и усложнения. За това при пациенти, при които болестта е открита случайно и които нямат симптоми на болестта, е възможно изчакване започването на терапия и наблюдение.