ХИМИОТЕРАПИЯ МИЕЛОМ

КАК СЕ ПРИЛАГА ХИМИОТЕРАПИЯТА

В зависимост от вида на прилагания медикамент, той може да ти бъде назначен като таблетки, инжекция или вливане с капкова инфузия. Ако имате вливане на венозни лекарства (такива, които се вливат директно във вената), може да бъде поставен венозен катетър. Венозният катетър (думата, която най-често се използва е „абокат”) е тънка тръбичка, което се вкарва във вената, за да могат по-лесно да се вливат лекарствата. Катетърът може да остане временно или постоянно.

Има няколко вида венозни катетри:
Единият вид катетър е така нареченият „ЦВП” (централен венозен път), при който катетър с един или няколко лумена се пъха през гръдната стена в голяма вена. Предимство на този катетър е обема, които може да се влива. При вземането на кръв не се налага да се убожда кожата всеки път. Недостатък е възможността за възникване на инфекция при неправилна експлоатация на катетъра, както и това, че краят, които е извън тялото се вижда. Ако ви бъде поставен такъв катетър, говорете с лекуващия екип за грижите, които трябва да полагате за него.

Вторият вид катетър се нарича Portacath катетър, който се поставя чрез малка хирургическа манипулация под кожата и личи само по малкото надигане на кожата там. Предимството на този катетър е, че грижата за него е много по-лесна, изразяваща се във веднъж месечно промиване. Недостатък е, че кожата трябва да се пробива всеки път при манипулация. Не винаги е възможно вземането на кръв за изследване, а често се получава и запушване.

Ако имате нужда от поставянето на катетър, обсъдете със своя лекар всичките „за” и „против” различните видове катетри.

Споделете знанието