Преди започване на лечението намерете време да обсъдите със своя хематолог както лабораторните и инструментални изследвания и вида на предстоящото лечение, така и въпроси като:

 • отношението към ежедневието
 • вашата работа и евентуалното и прекъсване
 • възрастта и влиянието върху лечението
 • страничните ефекти от лечението
 • трансплантация и възможностите за нея
 • проследяване ефекта от лечението

Въпреки, че съществуват и Клинични изпитвания (виж темата „Клинични изпитвания” в секция „Неходжкинов лимфом”), за първа линия терапия при пациенти с миелом е важно да бъдете информирани за всички възможности за лечение преди да преминете към един или друг вид терапия. Ако даден вид лечение не даде желания резултат, това не означава, че друг вид лечение също няма да действа.

ПЪРВА ЛИНИЯ ТЕРАПИЯ ПРИ МЛАДИ ПАЦИЕНТИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

 • VAD (Vincristine, Adriamycin, Dexamethasone). Постига ремисия при 70% от пациентите. Не уврежда стволовите клетки и може да бъде избор преди трансплантация. Странични ефекти: невропатия, високо кръвно налягане, тромбози.
 • Velcade® (Bortezomib). Одобрен от FDA (Агенция за храни и лекарства на САЩ) за първа линия на терапия със или без Dexamethasone или различни комбинации. У нас се отпуска от МЗ при подходящи пациенти, отговарящи на критериите за лечение. Значителни терапевтични резултати. Страничните ефекти са невропатия, тромбоцитопения.
 • Velcade; Dexamethasone.
 • Velcade, Thalidomide, Dexamethasone. Thalidomide не е регистриран в България. Пациентът сам трябва да закупува препарата. Възможно е включване в клинично изпитване при налично такова. Чудесни терапевтични резултати.
 • Velcade, Lenalidomide (Revlimid®), Dexamethasone. Препаратът Lenalidomide не е регистриран в България. При възможност – включване в клинични изпитвания.
 • Dexamethasone, Thalidomide
 • Dexamethasone, Lenalidomide

ПЪРВА ЛИНИЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ, НЕПОДХОДЯЩИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

 • Cyclophosphamide, Vincristine, Prednisolone
 • Melphalan/ Prednisolone
 • Cyclophosphamide, Adriamycin, Vincristine
 • Vincristine, Adriamycin, Dexamethasone
 • Velcade, Dexamethasone
 • Thalidomide, Cyclophosphamide

Обикновено с добра поносимост. Рядко дава странични ефекти като невропатия, високо кръвно налягане, тромбози при високи дози кортикостероид и увреждане на нормалното кръвотворене при прием на Melphalan.