СТАДИИ МИЕЛОМ

СТАДИРАНЕ НА БОЛЕСТТА

При диагностицирането на болестта количеството на миеломните злокачествени клетки варира между различните пациенти. Стадият на болестта определя развитието на болестта и туморния обем. Най-често използваната стадираща система е тази на Salmon и Durie, показваща връзката между туморния обем и усложненията, предизвикани от болестта, като анемия или костни лезии. Прогнозата е по-добра при по ранен стадий на болестта и усложненията могат да бъдат избегнати. Най-често използваният прогностичен маркер напоследък – β2 microglobulin (бета две микроглобулин – β2MG), е резултат на сътрудничеството на повече от двадесет изследователски центъра по света. На базата на β2MG напоследък се използва и така наречената международна стадираща система (International staging system – ISS).

Стадираща система на Salmon и Durie

СтадииХарактеристика
I стадий
ниска клетъчна туморна маса под 0,6 Т/m2
Наличие на всичките 4 критерии:
1. Хемоглобин над 100 g/l
2. Серумен калций под 2,6 mmol/l
3. Нормална Ro графия на костите или едно огнище /остеолитично/
4. Ниска концентрация на моноклоналния имуноглобулин.
– IgG под 50 g/l
– IgА под 30 g/l
– Леки вериги в урината под 4 g/ 24 h
II стадий
0.6-1.2Т/m2
Случаи, които не могат да бъдат отнесени нито към I стадий, нито към III стадий.
III стадий
висока клетъчна туморна маса над 1, >1.2 Т/m2
Определя се от наличието на един или повече от следните признаци:
1. хемоглобин под 85 g/l
2. Серумен калций над 2,6 mmol/l
3. Множествени остеолитични промени или единична, но при наличие на спонтанна фрактура.
4. Висока концентрация на моноклонален имуноглобулин.
– IgG над 70 g/l
– IgА над 50 g/l
– Леки вериги в урината над 12 g/24 h

Според състоянието на бъбречната функция, стадиите се подразделят допълнително на:
„А“– серумен креатинин под 170 mmol/l.
„В“– серумен креатинин под 170 mmol/l

Международна стадираща система (International staging system; ISS)

Стадиинива на β2MG и Alb
стадий 1β2MG<3.5; Alb >35g/l
стадий 2β2MG<3.5; Alb <35g/l или β2MG 3.5-5.5
стадий 3β2MG>5.5

*β2MG – бета 2 микроглобулин; Alb – Албумин

Споделете знанието