ЛЕЧЕНИЕ МИЕЛОМ

ЗАЩО ДА СЕ ЛЕКУВА МИЕЛОМА

Оставен без лечение миеломът предизвиква засягане на костите, повишаване нивото на серумния калций, намаление на червените кръвни клетки (анемия), предразположение към развитието на инфекции, засягане на бъбреците. Поради засягане на прешлените и гръбнака от болестта, могат да бъдат засегнати и нерви, което се случва често и изисква незабавно лечение.

В лечението на болестта трябва да има разграничаване между спешните състояния като костни фрактури, инфекции, бъбречна недостатъчност или притискане на нерв, които изискват незабавно лечение, и лечението на болестта в планов порядък. Понякога лечението на спешните състояние не може и не трябва да бъде отлагано. Консултацията със специалист Хематолог, запознат с болестта и възможностите за нейното лечение, е важна. Възможностите за различни видове лечение (например хирургично лечение или лъчетерапия) трябва да бъдат обсъждани.
След като спешното състояние бъде овладяно трябва да бъде обсъден и плана за бъдещото общо лечение на болестта. Често има време да потърсите мнението на втори специалист с оглед обсъждането на всички възможни терапевтични опции. Вашето съгласие с терапевтичния план, набелязан от лекуващия лекар е от огромно значение.

Споделете знанието