СИМПТОМИ МИЕЛОМ

КАКВО ПРЕДИЗВИКВА СИМПТОМИТЕ НА БОЛЕСТТА

Нормалните плазматични клетки произвеждат имуноглобулини (комплекс от протеини), наречени антитела. Миеломните клетки не произвеждат нормални имуноглобулини, а произвеждат един единствен вид (моноклонален) имуноглобулин, който е функционално негоден.
Всички симптоми на болестта се причиняват от натрупването на плазматични клетки или високите нива на моноклоналния имуноглобулин (таблица 2). Въпреки това, за разлика от другите видове рак, миеломът може да даде различни симптоми, защото тук няма само количествено натрупване на клетки – миеломните клетки произвеждат различни протеини и други вещества в микросредата на костния мозък, които директно навлизат в кръвообращението.

  • Локално въздействие върху костния мозък: включва намаляване на нормалното производство на кръвни формени елементи, както и директно разрушаване на костта. Това води до развитието на множество характерни за болестта симптоми като анемия (намаление на червените кръвни клетки), предразположение към инфекции, болки по костите, повишен серумен калций.
  • Въздействие върху организма: най-вече чрез производството на моноклонален протеин от миеломните клетки. С натрупването на миеломни клетки в костния мозък се повишава и кръвното ниво на моноклоналния имуноглобулин.

Този специфичен имуноглобулин или моноклонален протеин, произвеждан от миеломните клетки, води до засягането на различни органи и тъкани – често и характерно е засягането на бъбреците от натрупването на този протеин в бъбречните каналчета.
Лечението на миелома намалява туморния обем на плазматичните клетки и различните симптоми предизвикани от моноклоналния протеин.

Признаци на болесттаПричинаВъздействие върху пациента
Повишено серумно ниво на калцииОсвобождаване на калции от засегнати кости– нарушение в съзнанието
– дехидратация
– запек
– умора
– слабост
– бъбречно засягане
Засягане на бъбрецитеМоноклоналния парапротеин произвеждан от миеломните клетки преминава от кръвта в урината (в урината белтъка се нарича белтък на Bence-Jones (Бен-Джоунс) и предизвиква увреда на бъбрека.– нарушение в съзнанието
– умора
– промяна в кръвното налягане
АнемияНамаление производството на червени кръвни клетки– умора
– слабост
Засягане на костите под формата на изтъняване (остеопороза) или участъци на костно разграждане като литични лезии, фрактури или снижение на прешлениМиеломните клетки произвеждат вещества, които активират остеокластите (клетки, които разграждат нормално костта) и подтискат остеобластите (клетки, които нормално произвеждат костно вещество)– костни болки
– подуване на кост
– фрактура на кост или снижение на прешлени
– засягане на периферни нерви или гръбначния мозък
Нарушение на функцията на нормалните имуноглобулиниБлокиране производството на нормални антитела– предразположение към инфекции
– затруднено възстановяване след инфекции
Споделете знанието