КАКВО Е МИЕЛОМ

КАКВО Е МИЕЛОМ

Миеломната болест (Множествен миелом или Мултиплен миелом) е злокачествено (раково) заболяване на костния мозък. Към момента не съществува лечение водещо до пълно излекуване на болестта. Въпреки това, съвременното лечение дава добри резултати и пациентите водят активен живот години, дори десетилетия след поставянето на диагнозата.

Развитието на болестта е много индивидуално. Обикновено е бавно развиваща се болест, но понякога може да бъде и много агресивна. Въпреки, че лекарят преценява всеки индивидуален случай и предлага най-доброто терапевтично поведение, пациентът играе централна роля и би трябвало да взема участие във вземането на тези решения. Важното е пациентът и неговото семейство да бъдат добре информирани за заболяването, за да могат да задават въпроси и да имат отношение към възможностите за лечение.

Граматически окончанието на заболяването миелома – „ома” – на латински означава тумор или неоплазия, „миело” се отнася до продуциращите кръвни формени елементи клетки на костния мозък. Клетките които се засягат, са така наречените плазматични клетки (вид бели кръвни клетки) – тези които произвеждат антитела (имуноглобулини) и помагат на организма да се бори с инфекциите. Малигнените (раково променени) плазматични клетки се наричат миеломни. Миеломът се нарича още „мултиплен” или „множествен” защото засяга много зони или области в костния мозък. Когато имаме засягане само на едно място, заболяването се нарича „солитарен миелом”.

Болестта обикновено засяга местата на активно кръвотворене при възрастните. Това са кухите плоски кости на гръбнака, черепа, таза, ребрата и местата около рамене и хълбоци. Рядко се засягат костите на крайниците – ръце и крака.

Миеломът може да бъде диагностициран в така нареченото „предраково състояние” (виж таблица 1). Понякога плазматичните клетки се натрупват много бавно в костния мозък. Такова ранно състояние се нарича MGUS (Monoclonal gammopathy of undetermined significance) или МГНЗ (Моноклонална гамапатия с неясно значение). При него миеломните клетки в костния мозък са по-малко от 10%. Рискът за трансформация (преминаване) на MGUS в Миелом е много малък – само 1% вероятност за всяка година на проследяване. Дори миеломните клетки да бъдат в по-голям процент – между 10 и 30% от клетките в костния мозък, е възможно степента на размножаване на бъде много ниска – така наречения тлеещ или индолентен миелом. И двете състояния прогресират много бавно във времето и не изискват активно лечение. Много е важно да се постави точната диагноза, разграничаваща MGUS и тлеещия миелом от активната миеломна болест.

Старо наименованиеНово наименованиеОпределение
MGUSMGUS
  • наличие на моноклонален протеин
  • липса на друга болест
Тлеещ или индолентен миеломАсимптомен миелом
  • по-голям обем на болестта от MGUS, но липса на органно засягане *
МиеломСимптомен миелом
  • наличие на моноклонален протеин
  • един или повече „CRAB” (КБАК)
  • белези на органно засягане

Органно засягане дефинирано като „CRAB” (KБAK) или всяко друго състояние свързано в миеломната болест като рецидивиращи инфекции или невропатия.

C- calcium elevation; К- повишено ниво на серумен калций
R- renal dysfunction; Б – нарушение на бъбречната функция (Креатинин >170µmol/L)
А- anemia; A- анемия (Ниво на Хемоглобина <100g/L)
B- bone disease; К- костна болест (остеолитични (разграждане на костта) костни лезии)

Споделете знанието