ДИАГНОЗА И СТАДИИ НХЛ

ДИАГНОЗА И СТАДИИ

ДИАГНОЗА

Ако имаш подут лимфен възел или друг симптом характерен за Болестта на Ходжкин, твоят лекар ще се опита да разбере каква е причината за симтомите. Твоят лекар може да те попита за личната или фамилна медицинска анамнеза.

Може да имаш и някое от следните изследвания:

 • Физикален преглед: твоят лекар ще провери за увеличени лимфни възли на шията, под мишниците и слабините, както и за уголемен черен дроб или далак.
 • Кръвни изследвания: пълна кръвна картина, за да се проверят основните параметри на кръвта.
 • Рентгенография: рентгеновото изследване на бял дроб може да покаже увеличени лимфни възли в гръдния кош.
 • Биопсия: биопсията е единствения сигурен метод за доказване на Болестта на Ходжкин. Целият лимфен възел се отстранява (ексцизионна биопсия) и се дава за изследване. Тънкоиглената аспирационна биопсия (пунктирането на лимфния възел с игла и аспириране) вече не се смята за стандартен метод за диагностика на лимфопролиферативните заболявания и затова се използва само по изключение.

Патологът използва микроскоп, за да провери тъканта за наличието на клетки на Ходжкин. Хората с Болест на Ходжкин обикновено имат големи, ненормални клетки известни като клетки на Рийд-Щернберг (Reed- Sternberg Cells).

Може би ще искаш да зададеш на своя лекар следните въпроси преди биопсията:

 • Как ще се извърши биопсията?
 • Ще трябва ли да остана в боницата?
 • Ще трябва ли да се подготвя по някакъв начин?
 • Колко време ще отнеме? Ще бъда ли буден/на? Ще боли ли?
 • Има ли рискове? Каква е вероятността за подуване, инфекция или кървене след процедурата?
 • Колко време ще отнеме възстановяването?
 • След колко време ще са готови резултатите? Кой ще ми ги разясни?
 • Ако имам рак, кой ще ми обясни следващите стъпки и кога?

ВАРИАНТИ НА БОЛЕСТТА НА ХОДЖКИН

Когато Болестта на Ходжкин се диагностицира, патологът дава заключение и относно варианта на болестта. Съществуват две големи групи

 • Класически Ходжкино лимфом с четири хистологични варианта (Нодуларна склероза; Смесен целуларите; Лимфоцитно предоминиране; Лимфоцитно изчерпване); Повечето хора имат класически вариант на болестта.
 • Нодуларно лимфоцитно- предпоминиращ Ходжкинов лимфом. Това е рядък вариант на болестта. Клетките се наричат „popcorn” клетки. Той може да изисква и различно лечение.

СТАДИИ

След уточняване на хистологичния вариант, лекарят трябва да определи разпространението (стадия) на болестта на Ходжкин, за да се определи и обема на лечение. Стадирането е внимателен опит да се определи кои части от тялото са засегнати от болестта.

Болестта на Ходжкин обикновено се разпространява от една група лимфни възли върху друга. Например Ходжкинов лимфом, който започва от лимфни възли на шията може по съсеседство да ангажира впоследствие надключичните или медиастиналните лимфни възли.

С времето Ходжкиновият лимфом може да ангажира кръвоносните съдове и да се разпространи практчески до всяка част на тялото. Като например черния дроб, белия дроб, кости или костния мозък.

Стадирането включва някой от следните тестове:

Виж „Поставяне на диагнозата” в раздел Неходжкинов лимфом

И при болестта на Ходжкин определянето на стадия на болестта е по класификацията на An- Arbor, която се използва и при Неходжкиновите лимфоми.

Споделете знанието