ПЕТИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА ПАЦИЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВЪРШИ С ПРИЕМАНЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕФОРМА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

В заключителната част на Петия Национален конгрес на пациентските организации, който се проведе в периода 29-31 май 2015 г., делегатите и гостите приеха Меморандум, който обединява позицията на пациентите по ключовите проблеми в здравеопазването.

В продължение на 3 дни представители на институции и пациентски организации от цяла България обсъждаха реформите в здравеопазването и достъпа до качествени здравни грижи и лечение на пациентите. По време на втория ден, в рамките на две работни сесии, посветени на темите „Качество на здравната система“, „Реформа в организацията на здравеопазването“ и „Лекарствена политика“, пациентите дискутираха необходимите промени в системата на българското здравеопазване. Участниците стигнаха до изводи и препоръки за подобряване на здравноосигурителната система, извънболничната помощ, болничната реформа, лекарствената политика и качеството на здравеопазването.

Отчитайки факта, че България заема челни места по смъртност от заболявания, които могат да бъдат превентирани, детската смъртност е сред най-високите в Европа, процентът заболяваемост от редица социално-значими заболявания е висок, както и че българската здравна система е най-скъпата в Европа, с най-висок процент на доплащане от страна на пациентите, участниците в Конгреса отправиха своите препотъки към институциите за подобряване на здравната система.

Основните изводи от събитието бяха обобщени и обединени в Меморандум за необходимостта от реформа и подобряване на качеството на здравеопазването. С изготвения Меморандум пациентската общност се обявява категорично в подкрепа за спешна реформа, която да постави пациента в центъра на здравеопазването. Документът беше гласуван от всички участници в Конгреса, като предстои той да бъде представен на институциите в сферата на здравеопазването.

Основните акценти от Меморандума включват:
1. Незабавна и спешна реформа на цялостната организация на здравеопазването, с цел подобряване качеството на живот на пациентите;
2. Подобряване ефективността на системата на здравеопазването и реформа, базирана на доказателства;
3. Система, основана на нуждите и потребностите на пациентите, в която пациентът е равнопоставен партньор във взимането на решения за собственото му лечение;
4. Реформа, която ще гарантира солидарността, справедливостта и равнопоставеността на здравната система, както и равен достъп до качествени здравни грижи за всвички граждани.

Допълнителна информация:
Тази година Националният конгрес на пациентските организации чества своя пети юбилей и беше посветен на темата „Достъп до качествени здравни грижи и лечение на пациентите в България”. Официални госит на събитието бяха министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, председателят на Комисия по здравеопазването, д-р Даниела Дариткова-Проданова, като и представители на НЗОК, НСЦРЛП, БЛС, БФС, БАПЗГ и др.

Споделете знанието