РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА ЛИМФОМНА КОАЛИЦИЯ ЗА 2014 ГОДИНА

Благодарим ви, че отделихте време да участвате в Проучването на Лимфомна Коалиция за 2014 година за проблемите на пациентите с лимфом и техните близки.

С вашите отговори сте споделили своя опит в извървяването на пътя от диагностицирането през периода на терапията до адаптацията към нормално ежедневие. По този начин сте обрисували ясна картина за състоянието на диагностиката, лечението, информацията относно клинични проучвания и качеството на живот на пациентите с лимфом и техните близки в страната.

Тъй като в проучването са участвали пациенти от всички държави, чиито организации членуват в Лимфомна Коалиция, то ни позволява също да направим сравнение със ситуацията в други държави.

В крайна сметка проучването ще ни помогне да насочим усилията си в правилната посока, така че да работим по-добре и по-успешно за разрешаване на проблемите на пациентите с лимфом и техните близки и да се опитаме да осъществим максимално ползотворно сътрудничество и партньорство с работещите в здравната система и държавния апарат.

Резултатите от проучването за България можете да видите тук.

Споделете знанието