Бяхме с вас и през 2023

Дейности и участия през 2023

 • Обогатихме библиотеката на Клиника по хематология към УМБАЛ “Д-р Г. Странски” в Плевен с книжки и ръководства за пациентите. Клиниката разполага с 62 легла и обслужва пациентите от региона.
 • През септември 2023, екип доброволци и пациенти взехме участие във 2-ра Регионална КонференцияИновации и достъп на пациентите до персонализирана медицина – пътна карта към бъдещето” в Ниш, Сърбия.
 • Доброволци към Сдружението участваха в голямото спортно събитие с кауза Run2Gether България 2023, за да повишат осведомеността за лимфомите сред хората. Бяха раздадени брошури за „дарителство на хемопоетични стволови клетки”.
 • През септември организирахме Годишна среща-семинар под надслов „Ето ни днес!“, за да отбележим месеца за борба с рака на кръвта. Над 60 човека от цялата страна се събраха в х-л Хемус, а някои от лекциите бяха посетени от повече хора. Презентациите бяха излъчвани на живо в Групата към Сдружението в Meta (Facebook).
 • Премиера на два нови видеоклипа, заснети с пациенти, лекувани преди десетилетие, целящи да вдъхнат кураж на хората, които сега се лекуват от лимфом. Клиповете могат да бъдат намерени в Youtube канала на Сдружението: „Писма до Марто“ и „Мама е сила“.
 • Проведохме и медийна кампания по случай Световен информационен ден за лимфомите, 15.09.2023. Създадохме брошура, която фокусира върху емоциите, през които преминават пациентите и техните близки по време на лечението и след това, защото е важно да се научим да се с справяме с емоциите си.
 • През април, клубове от младежка доброволческа организация Ротаракт из цялата страна организираха бягане за популяризирането на донорството на стволови клетки от периферна кръв – RotaRun 2023. Участваха над 500 човека от всички възрасти.
 • Организирахме и проведохме няколко безплатни групови срещи с психолог като част от продължаващата подкрепа за пациентите и техните близки.
 • Участие на активисти от Сдружението в годишна среща на световната Лимфомна Коалиция (ЛК) и в срещите на Обществения Консултативен Съвет (CAB) към ЛК за Европа.
 • Като част от нашите усилия да повишаваме капацитета и експертността на активистите към Сдружението взехме участие в събитие, в което научихме повече за видовете права на пациентите и как се случва оценката на здравните технологии в България.

Онлайн присъствие през 2023

 • 11 добавени статии на www.lymphom-bg.com и 15 нови статии с доста информация на www.limfom.info . Двата сайта са имали над 350 000 прочита от над 106 000 посетители.
 • 38 публикации на Facebook страницата, достигнали до над 44 600 потребители.
 • Сайтът www.medicalnews.bg продължи да отразява дейността на Сдружението и да стига до широката публика. Председателят на Сдружението, г-жа Пиринка Петрова, даваше информация на медиите за работата и проблемите в сферата.

Полезни връзки

Основни цели и мисия на БСЛ

 • защита на човешките права и повишаване качеството на живот на пациентите с лимфом;
 • осигуряване достъп до адекватно и своевременно медицинско обслужване, както и съдействие за осигуряване на медикаменти, диагностични средства и съвременни методи на лечение;
 • подобряване на комуникацията лекар-пациент;
 • психосоциална и емоционална подкрепа на пациентите и техните близки;
 • повишаване информираността за заболяването с оглед превенция и ранна диагностика

In memoriam

Нека посветим минута мълчание в памет на онези, които изгубихме през 2023 година.

Споделете знанието