СЕМИНАР „ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: ОТ СМЪРТОНОСНА ДИАГНОЗА КЪМ НОВ ЖИВОТ“

На 25.04.2019 г., четвъртък, от 11:30 до 13:00 ч. в Парк хотел Витоша в рамките на 42-ия годишен конгрес на Европейската фармацевтична студентска асоциация (ЕФСА) ще се проведе дискусионен семинар на тема „Онкохематологични заболявания: От смъртоносна диагноза към нов живот“.

Темите и лекторите на workshop-а ще бъдат:

  • „Пътят на лечението на онкохематологични заболявания“ – д-р Виктория Върбанова, Военномедицинска академия (ВМА)
  • „Минимална остатъчна болест и резултат от лечението“ – д-р Виктория Николова, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ)
  • „Клетъчни и генни терапии в хематологията“ – д-р Доротея Тодориева, Медицински университет – Плевен
  • „Лечението на пациентите „от чакалнята до хола“ – д-р Елина Белева, Медицински университет – Пловдив
  • „Напредък в детската хематология: нов шанс за нашите деца“ – д-р Атанас Банчев, Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания (СБАЛДОХЗ)
  • „Стойност на иновациите в онкохематологичните заболявания“ – проф. Генка Петрова, Медицински университет – София, президент на ISPOR за Централна и Източна Европа.

Семинарът е част от информационната кампания „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“, която е организирана от Българско сдружение „Лимфом“, Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

42-ият годишен конгрес на ЕФСА ще се проведе в София в периода 22-28 април 2019 г. Домакин на форума е Българската фармацевтична студентска асоциация, а темата – Неинфекциозни болести – сериозна заплаха за съвременния свят“.

Конгресът ще събере на едно място над 400 студенти и магистри по фармация от 36 eвропейски държави.
Работният език на форума е английски.

Споделете знанието