R-Bendamustine – НОВИЯТ СТАНДАРТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИНДОЛЕНТНИ ЛИМФОМИ

Подтикнати от публикувани статии за комбинации от медикаменти със 100% ефективност, ви предлагаме статия на експерт в областта на лимфомите и неговите разсъждения относно резултатите от клинично изпитване. 

„Добро утро. Това е Брус Чесън от Университетска болница Джорджтаун специално за Medscape oncology.
Днес е 20 Февруари 2013 и причината, поради която ви съобщавам датата е, че това е забележителен ден. Това е денят, в който излизат резултатите от проучването StiL (Study Group Indolent Lymphomas; Група за изследване на Индолентни лимфоми), статия за Бендамустин/Ритуксимаб срещу R-CHOP при новодиагностицирани пациенти с индолентен или мантелноклетъчен лимфом. Чакаме тези резултати повече от три години и най-накрая имаме възможността да ги разгледаме.

Въпреки, че е заложено като noninferiority проучване (доказващо че проучваното лекарство е не по-лошо от контролното), резултатите ясно показват, че комбинацията Бендамустин/Ритуксимаб дава по-добър процент пълни ремисии. Отбелязва се, че средният период, свободен от прогресия, е почти два пъти по-дълъг и се наблюдават по-малко токсичности с изключение на обривите. Поради това, Бендамустин/Ритуксимаб съгласно тази статия е новият стандарт. Факт е, че комбинацията към момента е стандарт за новодиагностицирани пациенти в Европа.

Но защо отне толкова дълго време, за да се появи тази статия? Има няколко проблема в това проучване. Например, преживяемостта свободна от прогресия, като крайна цел в проучването не е стандартизирана. Скенер е правен при пациентите на шест месеца в периода на проследяване, а шест месеца не е много логичен интервал. Няма съвместимост и между отделните рамена на проучването. Кой е разчитал резултатите от скенерите? Критериите за отговор са според критериите на световната здравна организация. Не съм виждал тези критерии да се използват от години. Ясно е, че не е използван PET скенер. Единият режим е прилаган на всеки три седмици, а другият – на всеки четири, което се оказва влияние при интерпретацията на данните.

Когато разглеждате токсичностите някои неща липсват. Аз съм използвал достатъчно количество Бендамустин в своята практика и пациентите обикновено съобщават за силна умора. Това сякаш е игнорирано в проучването. Не че не вярвам на данните от проучването или че не използвам Бендамустин/Ритуксимаб постоянно в своята практика, но съм загрижен за проучването и провеждането му. Загрижеността ми е резултат от данните на Ian Flinn от проучването Bright представени на ASH (Американската хематологична общност). Това е проучване за терапията Р-Бендамустин срещу R-CHOP или R-CVP при нелекувани пациенти. Резултатите от проучването Bright не са съпоставими с последното проучване. Въпреки, че данните са първоначални, преживяемостта свободна от прогресия на болестта между отделните рамена в проучването Bright не е толкова различна. В Bright проучването се отчитат повече опортюнистични инфекции при Р-Бендамустин, има различния и относно токсичностите в двете проучвания.

Как да се справим с тези данни и различията между двете проучвания? Ще трябва да прочетете статията сами. Наскоро излезе в Lancet, очаква се и проучването Bright да бъде публикувано. От опит знаем, че пациентите не искат да губят своята коса. Няма да я загубят с Р-Бенадмустин и със сигурност ще я загубият с R-CHOP. Пациентите не искат невропатия и стоматит, които се получават с R-CHOP, и които липсват с R-Bendamustine. Относно инфекциите не съм виждал много в моята клиника, но в Bright проучването има много.

Това е интересен и важен ден, защото най-сетне имаме възможността внимателно да проучим данните, които се представят от години. Да прегледаме статията. Вижте как ще оцените представените данни и как те биха могли да повлияят практиката ви. Живеем в интересно време. Прогнозирам, че това проучване както и Bright проучването ще бъдат без значение след няколко години, на фона на всички нови киназни инхибитори и проапоптотични лекарства в процес на изпитване. Но засега Р-Бендамустин и R-CHOP са част от стандартната практика и имаме възможността да видим данните на базата на които се променя практиката.

Това е Брус Чесън за Medscape Oncology”

Споделете знанието