ДНЕС Е СВЕТОВНИЯТ ДЕН ЗА БОРБА С РАКА

ТАЗИ ГОДИНА ДЕВИЗЪТ НА КАМПАНИЯТА Е „АЗ СЪМ, АЗ ЩЕ“

Повече от 18 милиона души в света са диагностицирани с рак през 2019 година. Ранната диагностика и скринингът са от основно значение за спасяването на хиляди животи. Колкото по-рано бъде открито заболяването и бъде поставена точната диагноза, толкова шансовете за излекуване са по-големи.

Нека всички заедно – хора, организации, здравна общност, правителства, се включим в тазгодишната кампания на Международния съюз за контрол на рака, за да повишим информираността на обществото и достъпа до навременно диагностициране и лечение.

Това би означавало по-малко и по-леки терапии, което от своя страна би довело до подобряване на качеството на живот на пациентите и до значително намаляване на разходите за лечение на заболяването – както за самите пациенти, така и за правителствата. А съвременните начини на лечение позволяват много видове рак да бъдат успешно контролирани или напълно излекувани. И тези излекувани хора, с добро качество на живот ще продължат да дават своя принос за икономиката и обществото.

Но затова е необходимо да бъдат преодолени някои бариери:

  • Първо хората да преодолеят своята лична бариера – собствената си неосведоменост, страх или срам и да потърсят навременна медицинска помощ.
  • Второ да бъдат преодолени бариерите, които поставя здравната система и които довеждат до забавяне на диагнозата или лечението. Това включва както добра подготовка на фамилните лекари, за да насочат пациента навреме към специалист, така и бърза, а не тромава и бюрократична машина, свързана с настаняване в подходяща клиника, осигуряване на подходяща терапия и заплащането й от държавата.
  • Третата бариера е на правителствено ниво и нейното преодоляване би помогнало много за премахване несъвършенствата на здравната система. Нужно е обаче правителствата да осъзнаят, че намаляването на раковата тежест изисква действие на национално ниво и създаване на национален план за контрол на рака с конкретни мерки за подобряване превенцията, скрининга, лечението и всички съпътстващи грижи. Както и да осъзнаят ползата от ранната диагноза и навременното модерно лечение за икономиката. Около 3.7 милиона човешки живота годишно могат да бъдат спасени. Средствата, които правителствата биха осигурили за това, ще се върнат многократно.
Споделете знанието