СРЕЩА НА ЛИМФОМНА КОАЛИЦИЯ

На 8 юни в Копенхаген се състоя среща на Лимфомна Коалиция Европа – регионален клон на Лимфомната Коалиция. Обменената информация за свършеното до момента през годината и споделените планове за отбелязване на световния информационен ден за лимфома родиха нови идеи, включително такива за съвместни дейности.

После дойде ред и на малко обучение чрез действие – различните екипи решаваха различни практически задачи в помощ на определена група пациенти или проучваха лечението на лимфом в конкретна държава.

Джонатан ни разказа подробно за дейността и начина на работа на Лимфома Асосиейшън – британското лимфомно сдружение – което има 30-годишно съществуване и изключително богат опит при работата с пациенти, лекари и институции.

Взаимодействието между пациентските организации и регулаторните тела при оценяването на риска и ползата от определено лечение бяха предмет на дискусия с представители на Европейската агенция по лекарствата и Националния Институт за подобряване на здравните грижи на Великобритания.

Следващата обсъдена тема бе тази за участието на пациентите в планирането и провеждането на клиничните проучвания.

Благодарим на всички колеги, пациенти, съмишленици, медицински специалисти и участници за отделеното време и споделените мисли и емоции.

Споделете знанието