Условия за Ползване

Този уеб сайт е собственост на „Българско сдружение лимфом“ и се поддържа от него.

Използването на този уеб сайт е в съответствие с условията в настоящите „Условия за ползване”. Моля, прочетете внимателно условията. Употребата или достъпът Ви до този сайт представлява Вашето съгласие с условията. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ВИЕ НЕ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

Използване на сайта: можете да ползвате този уебсайт, съобразявайки се с условията за ползване само за лична, а не комерсиална употреба;

Консултация с лекар

Съдържанието на този сайт е само за информация и няма за цел да замени медицинският съвет от опитен специалист в областта. Вие трябва да се посъветвате със специалист относно определянето на Вашето лечение. Никога не пренебрегвайте съвета, даден ви от лекуващия лекар или не отлагайте лечението само на базата на информация, получена чрез този уеб сайт.

Регистрация и парола

Ако посетите този сайт анонимно като посетител няма да предоставяте никаква лична информация. Въпреки това, за достъпа до определен вид информация в сайта, Вие ще трябва да се регистрирате като член, предоставяйки определена лична информация. След успешната регистрация ще ви бъде предоставено „потребителско име” и „парола” за достъп. Потребителят единствен носи отговорност за дадените му потребителското име и парола и използването им от други неовластени лица. Никоя част от личната информация предоставена от Вас, няма да бъде предоставяна на трети лица.

Неупълномощен достъп

Вие се съгласявате да не правите опит за неупълномощен достъп до този уеб сайт и всяка ограничена за достъп информация в него, целящ намеса в работата на сайта или достъп до личната информация на други.
Не трябва да използвате каквито и да е технически средства за да зареждате, запазвате или разпространявате съдържанието на този уеб сайт. Не трябва да изпращате електронни съобщения съдържащи търговски предложения или реклами на продукти или услуги.

Собствени права

Всички страници и съдържание на този уеб сайт, включително, но не само софтуер, текстове, графики, аудио, видео, фотографии, статии и други материали са интелектуална собственост или са предоставени за ползване на БСЛБ

Информация

Всяка информация, която предоставяте или се прикачва към този уеб сайт трябва да бъде достоверна и не трябва да използвате каквито и да е псевдоними или други способи за да прикриете истинската идентичност на дадена страна. Не трябва да разпространявате каквато и да е информация за друга страна без нейното изрично съгласие. С изключение на условията за ползване БСЛ няма никакви задължения и отговорности относно информация предоставена или получена чрез този уеб сайт. Вие се съгласявате да защитавате БСЛ от претенциите на трети лица относно идентифицираща ги информация, предоставена от вас в нарушение на тези условия или приложимия закон.

Промени

Цялата информация съдържаща се в сайта може да бъде променяна без предупреждение. В допълнение „Условията за ползване” също могат да бъдат променяни. Всички извършени промени, ще бъдат публикувани в сайта. Вие трябва да следите за такива промени. Ползването на сайта от Ваша страна потвърждава съгласието Ви с тези промени. Допълнителни условия могат да бъдат създадени съобразно участието Ви в различни програми на БСЛ.

Опровержение

Уебсайтът и цялата съдържаща се в него информация са предоставени такива, каквито са. Съгласно законовите разпоредби БСЛ и всички негови служители, представители, помощници и партньори, които участват в подготовката и поддържането на този уебсайт не правят представяне и не гарантират по никакъв начин съдържанието на този уебсайт. В допълнение БСЛ не гарантира и няма отношение относно липсата на патент, право на собственост, търговия или годността за определени цели. БСЛ не гарантира , че функциите и цялото съдържание на сайта ще бъде постоянно и без грешки, че дефектите ще бъдат коригирани, или че уебсайтът или сървърът предоставящи информацията не съдържат вируси или други компоненти, които могат да навредят. БСЛ не носи отговорност за употребата на този уебсайт, включително и без ограничения относно съдържанието и всички грешки в него. При никакви обстоятелства БСЛ не може да бъде подвеждано под юридическа отговорност за пропуснати ползи и възможности, загуба на данни, покриване на разходи, наказателни мерки, персонални щети, смърт, специални, случайни и косвени или други последващи вреди, всяка от които е изключена чрез съгласието на страните за ползването на сайта.

Връзки

Уебсайтът може да съдържа интернет връзки (линкове), рамки или други сайтове, които не се поддържат от БСЛ. БСЛ Ви съветва да внимавате, когато напускате сайта на сдружението и винаги да сте запознати със „Условията на ползване” на съответния сайт. БСЛ не носи отговорност за информацията съдържаща се в тези сайтове.

Съхранение на личните данни

БСЛ се отнася сериозно относно работата със лични данни. За повече информация относно събирането на лични данни при използването на този сайт вижте „Лични данни”

Недействителност

В случай, че някоя част от настоящите условия за ползване бъде обявена за недействителна поради някаква причина от съд или компетентна юрисдикция, то това постановление не произвежда действие и не засяга валидността на която и да е друга част от настоящите условия.
Настоящите Условия за ползване са съобразени с българското законодателство и всички спорове, възникнали при или по повод ползването на този уебсаит ще се решават от българския съд.

Споделете знанието