Как да се включим?

ХЕМАТОЛОГИЧНИ БОЛНИЦИ И КЛИНИКИ

София

Варна

Плевен

Пловдив

ЛАБОРАТОРИИ „Рамус“

Наши партньори в цялата страна са лаборатории “РАМУС”, които осигуряват свободен прием за потенциални донори в своите манипулационни, след което изпращат пробите до Регистъра.

Процедурата е безплатна за потенциалния донор.

Пълен списък на лаборатории и манипулационни Рамус в София и страната можете да намерите на този линк: www.ramuslab.com/лаборатории-и-манипулационни

Споделете знанието