2-ра Регионална Конференция, Ниш, Сърбия

Между 8-10 септември 2023 в Ниш, Сърбия, се състоя втората Регионалната конференция “Иновации и достъп на пациентите до персонализирана медицина – пътна карта към бъдещето”. В нея взеха участие пациентски организации от България, Сърбия, Босна, Северна Македония, Хърватска, Словения, Черна гора, както и лекари, които ни представиха огромно количество информация по различни теми.

Пълната програма може да бъде разгледана тук: https://pobedimolimfom.com/agenda

Ден първи

През първия ден се запознахме с възможностите, които ни предоставя телемедицината и какви са опасностите при съхранението на данните, както и проблемите, възникващи от това. Все пак, разбрахме, че всички тези данни дават възможности чрез Изкуствен Интелект да се извлекат достатъчно заключения, препоръки и знание, което да послужи на здравната система и лекарите при постигане на по-добри резултати в диагностицирането, лечението, грижата и проследяването на пациентите.

➡️ Свързана статия: “Големите данни са “новото злато” в здравеопазването

Разбира се, нямаше как да не адресираме неравенствата и разнообразието в грижите, достъпа и леченията. Обсъди се достъпа до нови лекарства в балканските страни от ЕС и липсата на такива в балканските страни, които не са част от ЕС.

Като част от Европейския Съюз, България има достъп до много повече нови лекарства, в сравнение със съседите си, които не са в ЕС. Ние ги приемаме за недостатъчни (което е така, защото “Едва 31% от новите лекарствени терапии са достъпни на българския пациент). Смятаме, че отнема твърде дълго време (това е така!), за да бъдат одобрени в България, но реалността показва, че страните извън ЕС, които са ни съседни и с подобно ниво на публични разходи за здравеопазване и сходни нива на БВП на човек, имат много по-ограничен достъп до иновативни и потенциално спасителни лекарства.

Ден втори

Денят беше посветен на надеждите, които се възлагат на персонализираната медицина, както и ролята, която тя може да изиграе при лимфом на Ходжкин, дифузен едроклетъчен неходжкинов лимфом, фоликуларен лимфом, ХЛЛ и други типове.

Какво точно се възприема като персонализирана медицина? Все повече това преминава в термина “прецизна медицина“. Двете заедно представляват идеята, че характеристиките на заболяването на всеки пациент са различни и съответно подходът при избиране на терапия и самата терапия при всеки пациент трябва да е обусловена от характеристиките на неговия конкретен рак. Пациенти с еднакви диагнози могат да имат тумори със съвсем различни генетични, епигенетични, морфологични и други особености, които да отговарят по различен начин на различните видове терапии. Преминава се от подход “една терапия за всички пациенти” към подход “една подходяща терапия за един или група от пациенти със сходни характеристики на туморите“. Така се пристъпва към използване на най-ефективната за дадения пациент терапия.

Ние от Българско Сдружение Лимфом полагаме усилия да бъдем информирани, да обучаваме, да предоставяме подкрепа и актуална информация на пациентите в България. Но често е нужно самите пациенти да се ангажират и да бъдат активни участници в своето лечение и диалог лекар – пациент.

Ако вие искате да сте доброволец към Сдружението, свържете се с нас! Имаме нужда от вас! 

Сърдечни благодарности на организаторите от сръбската пациентска организация LIPA и Мая Коцич, както и на всички участници. Радваме се, че имаше пациенти и доброволци от България с нас. Снимки от събитието могат да бъдат разгледани в галерията.

Споделете знанието