ЕДВА 10,5% ОТ БЪЛГАРИТЕ СМЯТАТ, ЧЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КРЪВТА СА ЛЕЧИМИ

Под 11% от българите възприемат злокачествените заболявания на кръвта като контролируеми и дори лечими.  За напредъка в лечението на тези болести са чували под 50% от всички, като 16% смятат иновациите в борбата с тях за съществени.

Това сочат резултатите от социологическо проучване на агенция ЕСТАТ на тема „Злокачествените заболявания на кръвта – разпространение, нагласи и информираност на населението“. Данните бяха представени днес, 24.09.2019 г., на пресконференция от социолога Йоана Ангелова. Проучването е проведено в рамките на информационната кампания „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“ в периода 15-24 юли 2019 г. сред 1000 пълнолетни български граждани.

Българинът продължава да демонстрира голямо уважение към лекарската професия – 6 от 10 българи заявяват, че имат доверие на общопрактикуващите лекари, като позитивното отношение е най-често срещано сред столичаните и хората на възраст до 49 години. Специалистите в области онкология и хематология също се ползват с доверието на 62% от анкетираните. Специализираните болнични заведения получават подкрепата на 55% от българите, като 14% от всички заявяват, че им имат пълно и безрезервно доверие.

Данните показват, че 65,3% от анкетираните смятат злокачествените заболявания на кръвта за смъртоносни. Според 24,2% те са трайно инвалидизиращи, а едва 10,5% смятат, че те са лечими. За 16% от анкетираните през последните години медицината е постигнала сериозен напредък в лечението на онкохематологичните заболявания. Според 31,2% напредъкът е малък, 28,4% са на мнение, че няма никакъв напредък, а 24,4% не могат да дадат отговор.

На въпрос към какъв специалист биха се обърнали при съмнения за злокачествено заболяване на кръвта 43,7% от анкетираните отговарят онколог, 39,5% – хематолог, 14,9% – общопрактикуващ лекар, 1% – ендокринолог, 0,4% биха се обърнали към практикуващ форма на алтернативна медицина и 0,6% не могат да преценят. Според проучването 39,5% от респондентите са на мнение, че могат да се консултират със специалист по злокачествени заболявания на кръвта в своя град или община. 35,8% смятат, че нямат такава възможност, а 24,7% не знаят.

Симптомите на онкохематологичните заболявания не са ясни за населението. Единствено чувството на необяснима слабост/умора и нежеланата загуба на тегло се свързват с тази група заболявания от поне половината анкетирани. Тежки и същевременно показателни оплаквания като необяснимо кървене и поява на лилави петна по кожата се възприемат от под 30% от анкетираните за възможен знак за развитие на злокачествено заболяване на кръвта.

Проф. д-р Жанет Грудева, главен координатор на експертния съвет по клинична хематология, припомни, че злокачествените заболявания на кръвта са над 130 типа и се делят основно на три вида – левкемия, лимфом и миелом. Тя се спря и на симптомите им, които според проучването все още са непознати на обществото: екстремна уморяемост, повтарящи се инфекции, необяснима загуба на телесно тегло, лесно кървене или кръвонасядане, обилно нощно изпотяване, подутини или отоци по врата, главата, слабините и корема, сърбяща кожа, костни или ставни болки.

Злокачествените заболявания на кръвта вече не са смъртна присъда, заяви проф. Грудева и добави, че благодарение на иновациите 5-годишната преживяемост значително е подобрена през последните години. При пациентите с миелом от 12% в началото на 60-те години на миналия век тя е достигнала до 50% през 2012 г. Този процент при пациентите с Нехочкинов лимфом се е увеличил от 31% на 73%, при хората с Хочкинов лимфом – от 40% на 89% и при пациентите с левкемия – от 14% на 63%.

Проф. д-р Маргарита Генова, председател на Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ), каза че усъвършенстването на диагностиката е един от най-важните аспекти в подобряване на изхода от злокачествените заболявания на кръвта. Причината е, че правилното диагностициране е все по-важно в условията на новите таргетни терапии. Благодарение на иновациите в медицината над 70% от пациентите имат повече от петгодишна преживеямост, добави проф. Генова.

Проф. Добрин Константинов, главен координатор на експертния съвет по детска клинична хематология и онкология и председател на Българското медицинско дружество по детска хематология и онкология, представи данни за най-честите злокачествени заболявания на кръвта при децата. Благодарение на иновативните терапии в наши дни 5-годишната преживяемост при деца с онкохематологичти заболявания от 0 до 19 г. се е увеличила до 85 %. В сравнение с 60-те гoдини на миналия век преживяемостта при острата лимфобластна левкемия от 4% стига до 94% в наши дни. При Неходжкиновия лимфом преживяемостта от 7% стига до 85%, а при Ходжкиновия лимфом от 50% до 90%. Около 85% от всички левкемии в детска възраст са остри лимфобластни, по-малък процент заемат миелоидните левкемии.

Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), отбеляза, че иновациите в медицината бележат значителен прогрес в борбата със злокачествените заболявания. Близо 40% от всички нови онкологични лекарства от 2000 г. насам са за онкохематологични болести. В момента над 334 медикамента за злокачествени заболявания са в процес на проучване (фаза II, фаза III). В същото време от 121 одобрени иновативни медикаменти в страните в Европейския съюз (ЕС) в България се реимбурсират едва 23 (за период от 3 годни). За реимбурсирането на едно лекарство в България, след одобрението му от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), са необходими средно 547 дни. С новите регулации се очаква този период да се увеличи поне с около 180 дни, каза Денев и добави, че страните в Източна и Южна Европа инвестират три пъти по-малко в онкологични лекарства в сравнение със Западна Европа. В същото време по-добрата диагностика и увеличена продължителност на живот в онкохематологията водят до по- големи финансови предизвикателства пред здравните системи.

Пиринка Петрова, председател на Българско сдружение „Лимфом“, отчете необходимостта от повишаване на информираността сред обществото за злокачествените заболявания на кръвта и представи активностите във втория етап на кампанията „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“. През месец юли в партньорство с Junior Achievement България се проведе HEALTHaton „Иновация за живот“. Над 30 студенти от различни специалности генерираха идеи и на база на спечелилия проект е разработена цялостна концепция на информационна кампания, насочена към широката общественост и посветена на Месеца за борбата със злокачествените заболявания на кръвта – септември. Слоганът на кампанията е „Какво изпусна Алекс?“.

Разработени са специални визии, които вече са разположени на ключови позиции в столичното метро. Създадено е специално видео , което разказва историята на героя Алекс. Той преминава през различни житейски ситуации, правейки своя избор и взимайки решения, знаейки за трудностите, които му предстоят след поставената диагноза. Финалът на видеото пресъздава посланията на кампанията, а именно, че животът със злокачествени заболявания на кръвта вече е възможен, благодарение на иновациите в медицината.

На 28.09.2019 г. от 10:45 ч. ще се проведе флашмоб „Иновация за живот“, като част от Четвъртия благотворителен крос „Спри рака“ на гребната база в Пловдив, организиран от Сдружение „Спри рака“. На 30.09.2019 г. от 15:00 до 18:00 ч. на метростанция „Сердика“ доброволци ще раздават информационни листовки за злокачествените заболявания на кръвта. Специално за този ден ще бъде създадено Facebook събитие „RED FOR LIFE” – ОБЛЕЧИ СЕ В ЧЕРВЕНО! ПОДКРЕПИ АЛЕКС!”, с което столичани, ползващи метрото, ще бъдат призовани да се облекат в червено, като по този начин символично ще изпълнят кръвоносната система на града – метрото. Всеки, желаещ да изрази подкрепата си към пациентите с онкохематологични заболявания, може да сподели снимката си във Facebook и Instagram с #RedForLife, #ОблечиЧервено, #ИновацияЗаЖивот.

Информационната кампания „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“ се провежда за втора поредна година. Тя се организира от Българско сдружение „Лимфом“, Национално сдружение на хората, страдащи от ХМЛ, Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология, Български лекарски съюз (БЛС) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Споделете знанието