Бяхме с вас и през 2022

Дейности и участия през 2022

 • Отбелязахме Световния ден за борба с рака на 04.02.2022 като преведохме световния клип, създаден за целта и го споделихме в YouTube: https://youtu.be/zIW72pwTO-E
 • През май 2022, екип доброволци и пациенти взехме участие в 1-ва Регионална Конференция “Нови концепции и подходи в лечението на лимфомите” в Белград.
 • През септември организирахме Годишна среща-семинар под надслов „Не се оплитай, питай!“, за да отбележим месеца за борба с рака на кръвта. Над 60 човека от цялата страна се събраха в х-л Хемус, а някои от лекциите бяха посетени от повече хора.
 • Участие с раздаване на брошури и популяризиране на донорството на стволови клетки на събитие на маратон 5km run в името на героите донори през октомври.
 • Доброволци към Сдружението участваха в голямото спортно събитие с кауза Run2Gether България 2022, за да повишат осведомеността за лимфомите сред хората.
 • Сдружението представи свой проект в състезанието „Заедно за здраве”. Конкурсът беше под мотото “Иновативни идеи за подобряване на болничната среда.”
 • Участие в годишна среща на световната Лимфомна Коалиция (ЛК) и в срещите на Обществения Консултативен Съвет (CAB) към ЛК за Европа.

Онлайн присъствие през 2022

 • 14 добавени статии на www.lymphom-bg.com и 11 нови статии на www.limfom.info . Двата сайта са имали над 340 000 прочита от над 125 000 посетители.
 • 49 публикации във Facebook, органично достигнали до над 29 000 потребители. За пръв път излъчвахме лекциите от Срещата на живо във Фейсбук. Записите са гледани общо над 1400 пъти. Имаше над 100 коментара и въпроси от пациентите от Групата.
 • Сайтът www.medicalnews.bg продължи да отразява дейността на Сдружението и да стига до широката публика.

Полезни връзки

 • Сайтът на Българско Сдружение Лимфом е: www.lymphom-bg.com
 • Facebook страница на Сдружението: LymphomaBG
 • Библиотека с електронни книги, свързани с лимфомите и начина на живот по време и след лечение, намерете тук: „Библиотека
 • Полезни и информационни видеа намерете тук: „Видеотека
 • Сайт на пациент, който се е борил 2 пъти с лимфом: www.limfom.info

Основни цели и мисия на БСЛ

 • защита на човешките права и повишаване качеството на живот на пациентите с лимфом;
 • осигуряване достъп до адекватно и своевременно медицинско обслужване, както и съдействие за осигуряване на медикаменти, диагностични средства и съвременни методи на лечение;
 • подобряване на комуникацията лекар-пациент;
 • психосоциална и емоционална подкрепа на пациентите и техните близки;
 • повишаване информираността за заболяването с оглед превенция и ранна диагностика

In memoriam

Отделете минута мълчание, за да почетем паметта на онези, които изгубихме през 2022 година.

Споделете знанието