Ангелина Владимирова – пожелание към пациентите

Ангелина Владимирова, която е в ремисия след лечение на Неходжкинов Лимфом, с пожелание към настоящите пациенти.

Видеото е изработено в рамките на информационната кампания “Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен!”

You may also like

Page 2 of 3

Споделете страницата