4.2.2024 – Световен ден за борба с рака

Реалността днес е такава, че това кой сте и къде живеете може да обуслови разликата между живота и смъртта. А това не е честно. Искаме да променим ситуацията.

Всяка година 4-ти февруари, Световният ден за борба с рака, дава възможност на всички хора по света да изразят подкрепа, да вдигнат глас, да предприемат лични действия и да настояват правителствата да правят повече по отношение на здравеопазването и грижите за онкоболните. Този ден е единственият ден в световния здравен календар, на който всички можем да се обединим в инициатива, свързана с рака по позитивен и вдъхновяващ начин.

Темата за 2022-2024: “Да затворим пропастта в здравеопазването” 

3-годишна кампания за постигане на по-голямо въздействие. #CloseTheCareGap

Половината от световното население няма достъп до пълния набор от основни здравни услуги. Когато става дума за рак, на много от нас са отказани основни грижи, въпреки факта, че живеем във време на внушителен напредък в превенцията, диагностиката и лечението на рака.

Това е неравнопоставеност – и тя струва животи. Хората, които търсят лечение за рак, срещат бариери на всяка крачка. Доходите, образованието, географското местоположение и дискриминацията въз основа на етническа принадлежност, раса, пол, сексуална ориентация, възраст, увреждане и начин на живот са само малка част от факторите, които могат да повлияят негативно на грижите. Групите в най-необлагодетелствано положение също са по-склонни да бъдат изложени на повишена експозиция на множество други рискови фактори, като тютюн, нездравословна диета или токсична околна среда.

Пропастта засяга всички. Може да мислите, че разликата в достъпа до лечение не ви засяга лично, но вероятно засяга някого, когото познавате. Въпреки че е по-изразено в страните с ниски и средни доходи, страните с добри ресурси също показват драматични различия. Почти гарантирано е, че разликата засяга вас или хората във вашата общност.

Неравнопоставеност равнозначно ли е на неравенство?

В здравеопазването неравенството се отнася до неравномерното разпределение на ресурсите. За разлика от това, неравнопоставеността означава несправедливи, предотвратими разлики в грижите или резултатите.

Разликата може да изглежда фина, но затварянето на пропастта при грижите за раково болни всъщност не означава просто да се осигурят на всички еднакви ресурси. Един размер не пасва на всички и всяко предизвикателство изисква различно решение. Справедливостта означава да дадем на всеки това, от което се нуждае, за да имат всички шанс да получат еднакво добри резултати.

 

Първата година от кампанията Да затворим пропастта в здравеопазването беше свързана с разбирането и признаването на неравенствата в лечението на рака по целия свят. Вижте статията тук: “2022: Да осъзнаем проблема“. Втората година премина под мотото: “2023: Обединяване на нашите гласове и предприемане на действия.

2024: Обединени предизвикваме онези, които са на власт. Времето за действие е сега.

Последната година от нашата кампания цели да привлече вниманието на по-високо ниво – буквално. Ще повишим глас, за да ангажираме държавните лидери. Сега, когато имаме знания и сме обединена общност, ние сме готови да разклатим самите основи на несправедливостта – да станем защитници дългосрочно, напълно подготвени да настояваме за трайна промяна.

Заедно ще се уверим, че нашите държавни лидери знаят, че изискваме ангажимент за приоритизиране на рака, за създаване на иновативни стратегии, предназначени да се справят с неравенството и да инвестираме нашите ресурси за постигане на справедлив свят без рак. Ние ще призовем лидерите да премахнат неравенствата в здравеопазването, като се справят с техните първопричини, като гарантират, че всеки има достъп до качествени здравни услуги, когато, където и как се нуждае от тях.

Доклад за равнопоставеността

За да отбележи третата година от кампанията, която подчертава значителните неравенства, които продължават да съществуват по целия свят в наличността и достъпа до основни услуги, Съюзът за международен контрол на рака (Union for International Cancer Control (UICC)) публикува Доклад за равнопоставеността за Световния ден за борба с рака за 2024 г.”, който можете да намерите тук – “WCD24 Equity report“.

Докладът предоставя гледни точки и опит на местно ниво относно неравенствата в грижите за раково болните в различни региони по света, както и експертни препоръки как да се справим с тях.

Каква е ситуацията в България

От 2016-та година в България няма национален раков регистър. Можете да прочетете повече за това в статията “Смъртта на раковия регистър“. Данните за заболелите от онкологични заболявания се проследяват от Националния статистически институт и Национален център по обществено здраве и анализи, които публикуват годишен доклад на тема “Здравеопазване”. Те са единственият източник на данни, касаещи заболеваемостта на населението.

До 2021-ва година, НСИ публикуваха данни за общия брой онкологично болни пациенти, който се движеше около 300 хиляди души. Миналата година са сменили начина на предоставяне на информация поради наличието на нова оценка на населението на база данните от Преброяване 2021, в резултат на което няма данни за общ брой регистирани болни. Публикуват се данни само за новорегистрирани случаи.

Новооткритите случаи за 2021 са 26 973, а за 2022 са 26 235. През 2020 и 2021 се наблюдаваше намаление на бройката на 100 000 души от населението до под 400 души, но през 2022 г. честотата на новите случаи на заболявания от злокачествени новообразувания е 405.8 на сто хиляди души от населението.

В нозологичната структура на тези заболявания няма съществени изменения. Висока е заболеваемостта от злокачествени новообразувания на: млечната жлеза при жените; простатата; кожата; трахеята, бронхите и белия дроб; тялото на матката, дебелото черво; ректосигмоидалната област, правото черво (ректум), ануса и аналния канал; шийката на матката; пикочния мехур и т.н.

През 2022 г. заболеваемостта от злокачествени новообразувания при децата до 17 години е 5.2 на сто хиляди, като с най-висока честота са злокачествените заболявания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани – 3.1 на сто хиляди.

Ако разгледаме наличните данни, след едно своеобразно плато на новодиагностицираните онко-пациенти в страната по време на ковид годините, за 2022 се наблюдава повишение на случаите на 100 хил. души. Ще видим дали това ще се превърне в тенденция, както очаква проф. Дудов, който изрази опасения преди време.

Таблицата отдолу е изведена докладите “Здравеопазване”. Последният доклад може да бъде намерен на този линк: https://www.nsi.bg/…Zdraveopazvane_2023.pdf.

 Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания
Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания на 100 000 души от населението.

Данни за новорегистрирани случаи на злокачествени заболявания на лимфната и кръвотворната система

Както е видно, след смъртта на Националния раков регистър през 2016та година, официалните данни са само от НСИ. Преди това те са били сравнявани с данните в Регистъра, а болниците в страната са имали задължението да подават акуратно данните. Намалението на общия брой нови случаи през годините не кореспондира с пълните болници, които всички ние виждаме.

Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания в лимфна и кръвотворна система общо за лимфоми и левкемии (общ брой нови случаи по години)
Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания в лимфна и кръвотворна система общо за лимфоми и левкемии (общ брой нови случаи по години)

Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания в лимфна и кръвотворна система общо за лимфоми и левкемии (брой на 100 000 души от населението)
Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания в лимфна и кръвотворна система общо за лимфоми и левкемии (брой на 100 000 души)

Материали по темата

  • Какво може да причини рак – www.mh.government.bg
  • Създай своя постер тук: www.worldcancerday.org/custom-poster
  • За този ден: www.uicc.org/what-we-do
  • За кампанията: www.worldcancerday.org
  • Facebook: www.facebook.com/worldcancerday
  • Източник на видеото: YouTube: WorldCancerDay
  • Неравенства в здравеопазването – проблеми в Европейския съюз и България: https://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/8.3/8.3-6.pdf
  • Неравенства и несправедливости в здравето и здравните разходи в България. П. Попиванов, 2017, МУ София: http://cml4.mu-sofia.bg:8080/server/api/core/bitstreams/c89bf461-01ab-44cf-a852-e734cb16f458/content
  • Национална здравна стратегия 2030: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/07/26/proekt_nzs_2030_.pdf
Споделете знанието