Хематолозите имат нужда да преодолеят стреса

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРЕСА

Най-честите проблеми, с които се сблъскват медиците, са недофинансиранетона системата и бюрократичната тежест

Възможностите за справяне със стреса на работното място е основната информация, откоято имат нужда медицинските специалисти, работещи в областта на хематологията.Това показват данните от анкета, проведена сред членовете на Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ). Допитването е направено в рамките на информационната кампания за злокачествените заболявания на кръвта „Иновация за живот“, партньори в която са Българско сдружение „Лимфом“, Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (АРФАРМ) и БМСХ. В анкетата взеха участие около 1/3 от членовете на дружеството (46 души – специалисти и специализанти по хематология, онкология, фармакология, онкохематология, клинична микробиология, биология и др.).

Пълната инфографика може да се види тук: “Инфографика за нуждите на медицинските специалисти.

Целта на допитването бе да се установят нуждите на медицинските специалисти, свързани с професионалното им и личностно развитие, след което да бъдат организирани специални обучения за тях. Останалите области, в които медиците имат нужда от повече информация, за да подобрят компетенциите си, са свързани с:

  • дигиталните решения в здравеопазването(43,5%),
  • стратегиите и тактиките за повлияване върху политиките в здравеопазването и застъпничеството (37%),
  • комуникацията с пациенти и техните близки (32,6%),
  • презентационни умения (32,6%), и
  • комуникационни умения (28,3%).

60,9% от анкетираните споделят, че с цел самоусъвършенстване и професионално развитие, биха се записали на обучение за усвояване на нови техники и технологии в лечението на пациентите. 26,1% биха подобрили мениджърските си умения. 23,9% изразяват готовност за обучения за подобряване на меките и дигитални умения, а 19,6% – за усъвършенстване на комуникационните умения.

В анкетата медиците описват и проблемите, които срещат най-често по време на работа. Основните сред тях са административни (голям обем от документация, коятолекарите е необходимо да попълват, нееднозначен прочит на нормативната база, лимити и недостатъчно финансиране, недостатъчна информация за новите терапии и др.). Друг очертан проблем е агресията и недоверието от страна на пациентите и техните близки.

Лекарската професия е свързана не само с осигуряване на своевременно и адекватно лечение, тя е и подкрепа за пациента, който преминава през трудни емоции. Всичко това рефелектира върху медиците, които също преживяват резултатите от терапията. Ето защо съвременното здравеопазване трябва да е свързано не само с грижа за пациента, но и за медицинските специалисти“, каза председателят на БМСХ и директор на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) доц. д-р Бранимир Спасов.

***

За „Иновация за живот“

Иновация за Живот
„Иновация за живот“ е информационна кампания за злокачествените заболявания на кръвта. Тя стартира през 2018 г. в партньорство между Българско сдружение „Лимфом“, Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология (БМДДХО) и Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България (АРФАРМ).

В рамките на кампания бяха реализирани редица активности с цел популяризиране на темата за рака на кръвта, диагностиката и възможностите за лечение.

За рака на кръвта

Злокачествените заболявания на кръвта са над 140 типа и се делят на три основни групи: левкемия, лимфом, миелом. Данните сочат, че на всеки 35 секунди в света се диагностицира по един пациент със злокачествено заболяване на кръвта. В България всяка година се диагностицират около 1500 нови случая. Ракът на кръвта е петото по разпространение онкологично заболяване и е най-често срещаната форма на злокачествено заболяване при децата.

Повече информация за рака на кръвта може да се намери във Facebook страницата на инициативата „Иновация за живот“.

Споделете знанието