Семинар „Онкохематологичните заболявания”

На 8-9 октомври се проведе национален семинар на тема „Онкохематологичните заболявания през призмата на бъдещия Национален раков план и възможности за иновативно лечение“.

Специалисти поискаха въвеждането на Национален раков план, базиран на препоръките в Европейския план за борба с рака и очертаха напредъка в лечението в тази сфера, но и предизвикателствата в нея.

Пред журналисти бяха изнесени данни и бяха разгледани следните сфери:

  • Прогресът в онкохематологията;
  • Клиничната хематология на фокус;
  • Детската онкохематология;
  • Недостатъчно данни в раковия регистър;
  • За нуждата от донори на стволови клетки.

Председателят на Сдружение „Лимфом“ Пиринка Петрова се спря на нуждата от донори на стволови клетки. Тя обясни, че при над 70% от нуждаещите се пациенти не се намира близък родственик, който може да стане донор. Единственият шанс за тях е да получат от здрав, но близък генетично човек стволови клетки, изтъкна Петрова.

Преди 10 години в Българския регистър е имало записани едва 400 души, което е крайно недостатъчен брой. В момента включените в регистъра са около 4000, но все още броят им е недостатъчен, изтъкна тя. Проблем в процеса е и липсата на обратна връзка с хората, които искат да са донори или вече са станали такива, отбеляза Пиринка Петрова, изтъквайки, че е нужно процесът да се оптимизира и да се търси контакт с тях.

Терапията на стволови клетки като терапия при злокачествените заболявания на кръвта дава надежда на стотици болни за оздравяване. Този тип терапия позволява постигане на излекуване в над 70% от случаите на болни от левкемия, лимфом и други злокачествените заболявания, отбеляза още тя в презентацията си.

Повече за дарителството на стволови клетки и как можете да се регистрирате като потенциален донор, вижте на страницата: “Дарителство на стволови клетки“.

Пълната статия четете на този линк: medicalnews.bg/2021/10/09/специалисти-поискаха-въвеждането-на

Споделете знанието