Лекарствена безопасност

“Как пациентите и медицинските специалисти си сътрудничат по отношение на безопасността на лекарствата”

Седмица на лекарствената безопасност 2023 г.

Изпълнителната агенция по лекарствата провежда всяка година кампания, която има за цел да се насърчи всеки човек да съобщава за подозирани нежелани лекарствени реакции.

Световната кампания включва регулаторни органи по лекарствата от 81 държави и се фокусира върху ключовата роля на всеки медицински специалист, пациент и болногледач, който съобщава подозирана нежелана лекарствена реакция и с това допринася за безопасната употреба на лекарствата.

Всички лекарства могат да предизвикат нежелани реакции при някои пациенти. Поради това са предприети мерки за постоянно проследяване на тяхната безопасност след пускането им на пазара. Целта на проследяването на лекарствената безопасност е да се получи повече информация за известните нежелани реакции, както и да се установят евентуални нови нежелани реакции.

Регулаторните органи използват системи за откриване и анализ на такива нежелани реакции и предпазване от увреждане на пациенти в бъдеще. Системата за съобщаване на нежелани реакции на ИАЛ събира, систематизира и проучва съобщения на подозирани нежелани реакции.

Като съобщавате подозирани нежелани реакции на ИАЛ, Вие участвате активно в идентифицирането на възникващи въпроси във връзка с безопасността, така че ИАЛ, при необходимост, да може да предприеме действия и да предпази Вас и другите хора от увреждане.

Всеки може да съобщи подозирани нежелани реакции на ИАЛ. Можете да подадете съобщението по различни начини:

 • по телефона: +359 2 8903417
 • по e-mail: bda@bda.bg

Всяко съобщаване на нежелана реакция на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) помага да се подобри безопасността на лекарствата за всички пациенти.

нежелана лекарствена реакция

Но какво да докладвам?

Нежелано лекарствено събитие (НЛС)  или нежелана реакция е всяко събитие, което се случва след прием на лекарство, чиято причинно-следствена връзка с лекарството не е доказана. Добър пример за това би бил следният: Представете си 54-годишен мъж, приемащ хапче за гловоболие. Същия ден той пътува и си счупва ръката. Това не е НЛР, а нежелано събитие, тъй като причинно-следствената връзка не може да бъде ясно установена веднага. Въпреки това такива случаи също трябва да се докладват, тъй като това може да доведе до промени в разбирането за това какви НЛР може да причини това лекарство – дали лекарството го е замаяло и причинило падането му, или може би е понижило плътността на костите му, което е довело до счупването? Поради това докладването на НЛР и нежеланите събития е задължение както на фармацевтичните компании, така и на лекарите.

Макар да нямат такова задължение, пациентите също могат да докладват за изпитани от тях нежелани реакции, както на своя лекар, така и на здравните власти и/или фармацевтичната компания на приемания продукт.

Специалните ситуации и НЛР са основният фокус на лекарствената безопасност. Докато досега обсъждахме какво са НЛР, тук ще се съсредоточим върху специалните ситуации (СС). Те не се класифицират като НЛР, но въпреки това подлежат на докладване, тъй като предоставят друг вид важна информация за лекарствения продукт.

Те са както следва:

 • Бременност и кърмене
 • Предозиране
 • Неправилна употреба на лекарствен продукт
 • Злоупотреба с лекарствен продукт
 • Грешки в терапията/ неправилно приложение на лекарството
 • Предполагаемо предаване на инфекциозни агенти чрез лекарствен продукт
 • Предполагаеми или потвърдени фалшиви лекарствени продукти
 • Употреба извън одобрените индикации
 • Прогресия на заболяването / Липса на ефикасност
 • Лекарствени взаимодействия, пристрастявания и синдром на отнемане

Ако искате да разберете повече за лекарствената безопасност, можете да свалите следната презентация като кликнете на картинката отдолу:

2023.11 - Лекарствена безопасност- Кой, Какво и Защо

Споделете знанието