Лекарствена безопасност

“Как пациентите и медицинските специалисти си сътрудничат по отношение на безопасността на лекарствата”

Седмица на лекарствената безопасност 2022 г.

 

Изпълнителната агенция по лекарствата провежда всяка година кампания, която има за цел да се насърчи всеки човек да съобщава за подозирани нежелани лекарствени реакции.

Тазгодишната световна кампания включва регулаторни органи по лекарствата от 81 държави и се фокусира върху ключовата роля на всеки медицински специалист, пациент и болногледач, който съобщава подозирана нежелана лекарствена реакция и с това допринася за безопасната употреба на лекарствата.

Всички лекарства могат да предизвикат нежелани реакции при някои пациенти. Поради това са предприети мерки за постоянно проследяване на тяхната безопасност след пускането им на пазара. Целта на проследяването на лекарствената безопасност е да се получи повече информация за известните нежелани реакции, както и да се установят евентуални нови нежелани реакции.

Регулаторните органи използват системи за откриване и анализ на такива нежелани реакции и предпазване от увреждане на пациенти в бъдеще. Системата за съобщаване на нежелани реакции на ИАЛ събира, систематизира и проучва съобщения на подозирани нежелани реакции.

Като съобщавате подозирани нежелани реакции на ИАЛ, Вие участвате активно в идентифицирането на възникващи въпроси във връзка с безопасността, така че ИАЛ, при необходимост, да може да предприеме действия и да предпази Вас и другите хора от увреждане.

Всеки може да съобщи подозирани нежелани реакции на ИАЛ. Можете да подадете съобщението по различни начини:

  • по телефона: +359 2 8903417
  • по e-mail: bda@bda.bg
Всяко съобщаване на нежелана реакция на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) помага да се подобри безопасността на лекарствата за всички пациенти.
Споделете знанието