Търсене на клинични изпитвания в България

Някои пациентите имат нужда от повече и по-леснодостъпна информация за актуалните клинични изпитвания (клинични проучвания) в България, които се отнасят до лечение на техните онко-хематологични заболявания.

Има поне няколко сайта, от които може да се намери такава информация, дори и на български език. Какви са етапите на клиничните проучвания можете да разберете от тук – “Какво е клинично изпитване (проучване)“.

Сайтове, в които може да се открие информация за активни клинични изпитвания в България и ЕС

 1. Платформа “FindMeCure”
  Безплатната платформа, създадена от българката Мая Златанова, предлага достъп до над 50 000 отворени клинични проучвания за всички възможни състояния. С посочване на няколко основни данни като пол, възраст, място и други, но и критерии, описващи твоите лични предпочитания за сигурност (например колко е доказана ефективността му), платформата подрежда списък от най-подходящите за теб проучвания. Предлага допълнително информация за всеки отделен проект, но най-вече те свързва с човека или хората, които могат да ти дадат обратна връзка, за да започнеш даденото лечение или процедура. Всички клинични изпитвания са безплатни. Сайтът на английски език може да бъде намерен на: www.findmecure.com, а на български език тук: www.findmecure.bg

  Най-хубавото е, че ако имате въпроси, можете да ги задавате на мейл адрес: support@findmecure.com , откъдето ще получите професионален отговор от лекар.

 2. Онлайн платформа за клинични проучвания за България!
  В началото на 2016, група студенти по медицина създадоха първата за страната онлайн платформа, която дава информация за клиничните изпитвания. Фокусът и усилия на екипа на ClinicalTrials.bg са насочени към нуждите на пациентите. Ако сте лекар и смятате, че Ваш пациент отговаря на включващите и изключващите критерии по дадено изпитване, можете да осъществите контакт с главния изследовател и да му препоръчате пациент. Търси се на български език, филтрира се по заболяване.
  Сайтът е: www.clinicaltrials.bg

 3. Официален регистър на ЕС (EU Clinical Trials Register)
  Европейски регистър на клиничните проучвания представлява онлайн база данни, където потребителите могат да намерят информация за дизайна, спонсора, изследваните медицински продукти, терапевтичната област, както и актуалното състояние на дадено клинично проучване. Включени са всички клинични проучвания, протичащи в ЕС и Европейското икономическо пространство, както и тези, които са част от педиатрични проучвания извън ЕС. Сайтът се поддържа от Европейската лекарствена агенция. Търси се на английски език, може да се филтрира по заболяване, лекарство, държава, възраст, статус на изпитването, фаза.
  Сайтwww.clinicaltrialsregister.eu

 4. Световната Лимфомна Коалиция (Lymphoma Coalition)
  Търсене на клинични изпитвания за България в сайта на Световната Лимфомна Коалиция, търси се на английски език, може да се филтрира по държава, статус (активно, набиращо желаещи), подтип на болестта, фаза, вид терапия.
  Сайтwww.lymphomacoalition.org

 5. Фармацевтична компания Янсен (Janssen)
  Търсене на клинични изпитвания за България в сайта на Янсен, търси се на английски език, филтрира се по заболяване, град (държава).
  Сайтwww.globaltrialfinder.janssen.com

 6. Федерален портал на САЩ
  Безплатен портал на САЩ, където всички изследователи са задължени да регистрират данни за повечето си изследвания.. Търси се на английски език, по термин (заболяване, лекарство) и местоположение.
  Сайтwww.clinicaltrials.gov

 7. Организация “myTomorrows”
  Уебпортал на организация “myTomorrows”, който предоставя информация на лекари и пациенти за заболявания, свързаните клинични изпитвания и програми за ранен достъп до обещаващи лекарства. Можете да се свържете с тях и да получите компетентна информация по всички свързани въпроси. Порталът може да бъде ползван на английски, испански, френски и португалски език.
  Сайтwww.mytomorrows.com

   Допълнителна информация (файлове):

 • Доклад-резюме от одиторската компания KPMG на тема „Клиничните изпитвания в България – Основни предизвикателства“ от 2015 г. Файл в pdf формат можете да свалите от този линк: www.home.kpmg.com
 • Отговори на често задавани въпроси за клиничните проучвания от Български Институт по редки болести (www.raredis.org). Файл в pdf формат можете да свалите от този линк: www.raredis.org
Споделете знанието