НАД 50% ОТ БЪЛГАРИТЕ НЕ ЗНАЯТ КАКВО Е ХЕМАТОЛОГИЯ

Едва 49% от българите знаят, че хематологията е науката за заболяванията на кръвта, а 25% нямат никаква представа какво означава. Данните, обобщени на база на проучване сред 800 души, бяха обявени на семинар за журналисти на тема „Онкохематологията – област на водещи здравни иновации", който се проведе на 22.06.2018 г. в гр. Пловдив. Събитието е част от информационна кампания за злокачествените заболявания на кръвта, организирана от Българско сдружение „Лимфом“, Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

„Всяка година в България се диагностицират около 1500 нови случая на различни онкохематологични заболявания”, обяви проф. д-р Маргарита Генова – председател на УС на БМСХ, началник на лабораторията по хематопатология и имунология към Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания. „Злокачествените заболявания на кръвта са в топ 10 по честота както при мъжете, така и при жените. Засегнати са хора от всички възрасти. Заболеваемостта нараства с увеличаването на възрастта”, каза още тя.

През последните години се наблюдава утрояване на преживяемостта на пациентите с лимфоми, а смъртността рязко намалява благодарение на навлизането на иновативни таргетни терапии за лечението на тази група заболявания. Възрастта е един от основните рискови фактори, но влияние оказват също и имунодефицити, трансплантации, увеличаване продължителността на живота. При левкемиите 5- годишната преживяемост също показва благоприятни темпове на покачване. Злокачествените заболявания се срещат по-често в развитите страни и причините се коренят в редица фактори – излагане на химически вещества, имунни дефицити, автоимунни заболявания, вирусни инфекции, тегло и диета, използване на импланти и пр.

Проф. Добрин Константинов, председател на Българското медицинско дружество по детска хематология и онкология, представи данни за най-честите злокачествени заболявания на кръвта при децата, едно от които е острата лимфобластна левкемия. Благодарение на иновативните терапии в наши дни 5-годишната преживяемост при деца с онкохематологичти заболявания от 0 до 19 г. се е увеличила до 84,8%. В сравнение с 60-те г. на миналия век преживяемостта при острата лимфобластна левкемия от 4% стига до 94% в наши дни. При неходжкиновия лимфом преживяемостта от 7% стига до 85%, а при Ходжкиновия лимфом от 50% до 90%. 85% от всички левкемии в детска възраст са остри лимфобластни, по-малък процент заемат миелоидните левкемии. При 80% от децата с остра лимфобластна левкемия се наблюдава излекуване – нещо, което е било немислимо преди години, обясни проф. Константинов.

Проф. д-р Жанет Грудева – национален консултант по хематология към Министерството на здравеопазването, заместник-директор по диагностично-лечебна дейност, началник на Клиниката по клинична хематология към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, член на УС на БМСХ, се фокусира върху разходите в сферата на онкохематологията. „През 2010 г. глобалните разходи за лекарствени продукти за злокачествени заболявания са били около 84 млрд. долара, а очакванията са до 2020 г. разходите за онкология и хематология да се удвоят и да достигнат между 148 и 178 млрд. долара. 87% от разходите в научноразвойна дейност в областта на онкология и онкохематология за 2015 г. са за таргетни терапии”, съобщи тя.

Пиринка Петрова – председател на Българско сдружение „Лимфом“ изтъкна проблемите, които често срещат пациентите със злокачествени заболявания на кръвта и техните семейства. „2/3 от пациентите не са чували какво означава лимфом. Необходима е по-голяма информираност от страна на обществото. Въпреки че става дума за редки заболявания, те не са толкова рядко срещани, рядко хората са чували за тях. Истината е, че напредъкът при лечението на тези болести е много голям. Свидетел съм на историите на много пациенти, които благодарение на новите терапии живеят качествен живот”, сподели тя.

По време на семинара бе даден старт на конкурс за най-добър журналистически материал, отразяващ онкохематологично заболяване и/или иновациите в онкохематологията на тема: #бъдещетоЕднес. В него могат да участват журналисти от национални и регионални електронни, печатни и онлайн медии, журналисти от специализирани здравни и медицински печатни и онлайн издания и блогъри. Материалите могат да са репортаж, интервю, статия, коментар, анализ. Необходимо е да са излъчени, отпечатани или публикувани в периода от 1 януари 2018 г. до 30 септември 2018 г. и изпратени на e-mail адрес: oncochematology@gmail.com. Пълните условия на конкурса и наградния фонд ще бъдат публикувани на страницата на Българско сдружение „Лимфом” – http://www.lymphom-bg.com/.

Споделете знанието