Документи, необходими на пациентите

Медицинските документи, необходими на пациентите с онкохематологични заболявания по време на лечението

Ако вече имате поставена диагноза онкохематологично заболяване, тази статия ще ви помогне да разберете повече за документите и процесите по време на лечението в болница и извън нея.

Документи/изследвания, които потвърждават диагнозата:

 • Резултат от кръвни изследвания

Кръвните изследвания са първите, които се назначават, за да се постави или потвърди дадена диагноза. Ето защо такива ще поиска и лекуващият ви лекар – хематолог.

 • Резултат от биопсия, имунохистохимия

Биопсията е процедура, при която малко парче от тъкан, подозирана за рак се изрязва и се изследва под микроскоп от патолог, който изпраща своето заключение на лекуващия хематолог. Информацията, получена при изследването на тъканта, е задължителна за поставянето на диагнозата и има отношение към лечението.

 • Резултат от трепанобиопсия (костномозъчна аспирация)

При поставянето на диагнозата е необходимо да се установи дали костният мозък е засегнат или не. Ето защо лекарят ще ви назначи изследване, което се нарича костномозъчна аспирация (миелограма) или костномозъчна биопсия (трепанобиопсия).

 • Резултат от образно изследване (скенер / ПЕТ скенер)

Лекарят ще ви назначи различни изследвания, чрез които се получава образ от вътрешността на тялото. Те са изключително важни за поставянето на точна диагноза и определяне стадия на болестта и на лечението.

Документи, които трябва да се вземат от личния лекар преди постъпване в болница:

 • Направление (Талон № 7)

За да постъпите в болница, е необходимо да вземете направление от личния си лекар. За целта трябва да му предоставите информация за клиничната пътека и кода на диагнозата, която ще ви даде лекуващият лекар хематолог. Към направлението за хоспитализация от личния лекар се получава и амбулаторен лист.

Документи / изследвания, които се получават след престой в болница:

 • Епикриза

Епикризата е документ, в който е описано всичко, свързано с лечението на пациента. Тя се дава на пациента при изписване от болница. Тя трябва да бъде подписана от лекуващия лекар и подпечатана на регистратурата.

Документи, необходими за ТЕЛК решение:

За да получите ТЕЛК решение, е необходимо да бъдете насо чен от личния лекар. Документите, които се подават, са различни за всеки конкретен случай. Те са описани в писмо, което ще получите от ТЕЛК по пощата. Понякога се налага преди ТЕЛК, като минат 6 месеца, пациентите да минават през Лекарска консултативна комисия (ЛКК) за временно удължаване на нетрудоспособността с по 2 месеца.

Документи, необходими за кандидатстване за рехабилитация:

Правото на рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждането ѝ. Той издава медицинско направление в два екземпляра и в него документира заболяването, за което е необходимо провеждане на рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и опис на приложените медицински документи.

Направлението трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване за процедурите. Останалите необходими документи са: лична карта, медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на пациента, и валидно ТЕЛК решение.

.

Полезни съвети:

 • Пазете всички медицински документи, съхранявайте ги на едно място. Най-добре ги сканирайте и ги пазете на електронен носител, но НЕ и на телефона. Ако нямате възможност за сканиране, съхранявайте ги на хартиен носител.
 • Събирайте кръвните си изследвания в един файл или на едно място.
 • Носете КОПИЯ от документите си при посещение при лекуващия ви лекар на хартия при всеки преглед. Лекарят има нужда от цялата информация.
 • Не се притеснявайте да потърсите второ лекарско мнение, като за това също са ви необходими всички документи за лечението и/или диагнозата Ви.

Полезни материали в интернет:

 • Свалете на мобилния си телефон приложението на НЗОК (за Android тук: https://play.google.com). Така ще имате достъп до пациентското си досие във всеки един момент.
 • За да имате достъп до пациентското си досие в сайта на НЗОК е необходимо да имате личен електронен подпис, да си извадите Универсален код за достъп (УКД) или да имате ПИК от НАП. Универсалният код се получава в РЗОК срещу документ за самоличност. Научете повече на: https://www.nhif.bg/page/226.

Полезни връзки в интернет:

 • Сайт на Българско сдружение „Лимфом“ – www.lymphom-bg.com
 • Сайт на Мартин Монов – www.limfom.info
 • Facebook на Сдружението – “LymphomaBG
 • Facebook група за подкрепа на пациенти и близките им – “Lymphoma Support” .

 


👉 Тази брошура като pdf можете да изтеглите от тук: Инфографика “Документи, нужни на пациента”

Споделете знанието