Всичко, което увеличава риска човек да се разболее от ХЛЛ се нарича рисков фактор. За разлика от другите форми на рак, пациентите с ХЛЛ имат няколко рискови фактора. Изследвания показват, че някои фактори на средата могат да играят роля. Например излагане на влиянието на пестициди или дефолианти. Важно е да знаеш, че наличието на даден рисков фактор НЕ ОЗНАЧАВА, че ще се разболееш от ХЛЛ. Всъщност повечето хора с рискови фактори никога не се разболяват от ХЛЛ, както и при много пациенти с ХЛЛ не се откриват никакви рискови фактори.