НЕХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ (НХЛ)

НЕХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ (НХЛ)

Неходжкиновите лимфоми (НХЛ) са хетерогенна група малигнени заболявания на лимфната тъкан. НХЛ биват В-клетъчни, Т-клетъчни или NK- лимфоми в зависимост от типа клетка, от която произхождат. Най-честата форма на НХЛ са В-клетъчните лимфоми (80-90%).

Разберете повече за класификацията.